Klimatkompensera med Vi-skogen

Bekämpa fattigdom, förbättra miljön och minska er klimatbelastning – att klimatkompensera genom Vi-skogen innebär många fördelar. De människor som drabbas hårdast av klimatförändringarna kan tack vare ert stöd öka sina skördar och anpassa sig till ett förändrat klimat.

”Träd ger liv” – Vi-skogens projekt i Tanzania

Vi-skogens projektet  för klimatkompensation, ”Träd ger liv”, genomförs i Kagera-regionen i västra Tanzania och är det första området där Vi-skogen arbetar med klimatkompensation. Vi-skogen har dock nytta av över 30 års erfarenhet av trädplantering och socialt utvecklingsarbete i regionen.

Se vilka bönder som är med i projektet

I kartan nedan ser du var i Tanzania träden planteras. Klicka på de gröna fälten och få en presentation av bönderna som är med i Vi-skogens projekt.

 

Visa var träden planteras på en större karta

Är ditt företag intresserad av att klimatkompensera genom Vi-skogen?

Skicka ett e-postmeddelande till givarservice(at)viskogen.se så kontaktar vi dig. Ange rubriken ”Klimatkompensation” i ämnesraden.

Klimatkompensation erbjuds än så länge bara till företag. Företag som klimatkompenserar genom Vi-skogen har ett seriöst miljöengagemang och arbetar aktivt för att i första hand minska sina utsläpp.

Fler sätt

Guidance skyddar klimatet

Tulpaner klimatkompenseras