Trädplantering minskar fattigdom. Foto: Edward Echwalu

Trädplantering minskar trycket på naturskogarna

Avskogning är idag ett stort miljöproblem och mellan 1-2 procent av skogen försvinner varje år. Utöver att skogen försvinner försämras också skogens kvalitet avsevärt, där en rik skog med hög biologisk mångfald ersätts med skogsplantager som består av ett fåtal arter. Avverkningen av all skog är ett av det största hotet mot förlorad biologisk mångfald. Närmare 30 procent av jorden är beskogad och skogen innehåller 90 procent av den landbaserade biologiska mångfalden. Avskogningen bidrar i och med detta betydligt till växthuseffekten, Mer än 20 procent av växthuseffekten beror på avskogningen.

Träd planteras på böndernas gårdar

Vi-skogens arbete med agroforestry och trädplantering minskar trycket på naturskogarna i östra Afrika. Många naturskogar försvinner på grund av efterfrågan på ved och virke och genom att plantera träd på sina gårdar får bönder tillgång till ved.

Fler sätt

Klimatkompensera?

Ge en gåva