Agroforestry – så fungerar det

Se filmen om agroforestry

Genom metoden agroforestry kan bönder utveckla sitt jordbruk och bli mindre sårbara
mot klimatförändringar. Filmen ovan visar hur agroforestry fungerar och vilka fördelar metoden har.

Fler sätt