Uganda

I Uganda arbetar Vi-skogen i områdena kring Kampala och Masaka.

Under 2014:

  •  Planterades 974,128 långsiktiga träd och fruktträd
  • Radplanterades häckar och alléer på en sträcka motsvarande 627,714 meter.
  • Arbetade Vi-skogen med 24,081 familjer och 688 bondegrupper.
  • Utbildades 137 bondeorganisationer i hiv- och aidsfrågor och i hur man kan hjälpa smittade och drabbade medlemmar.
  •  Tog 15,980  familjer del i utbildningar om klimatförändringarnas effekter.
  • Började 7,416 hushåll använda alternativa energikällor som biogas, sol och briketter.
  • Deltog 22,743 hushåll  i utbildningar om vikten av att odla olika grödor och hur man får tillräckligt med näring till kosten.
  • Började 10,114 bönder att använda metoder och strukturer som hindrar jorderosion.

 

”Vi har lärt oss olika tekniker i hur man brukar jorden”

Maria Nangija Vi-skogen 2012Sedan ett år tillbaka har Vi-skogen samarbetat med skolan St. Marks Elementary i området Sembabule. Genom Vi-skogens projekt ”Farmers of the Future”, som finansierats bland annat med hjälp av Radiohjälpens insamling till Världens Barn, får skolan medel för att få bukt med undernäring.

Lär sig om agroforestry

På skolan sås frön till fruktträd och elevernas BMI räknas ut med hjälp av en våg man har fått. Barnen får också lära sig fördelarna med agroforestry. Samarbetet med skolor har lett till att elevföreningar för miljön har bildats. I föreningarna får elever med extra intresse för jordbruk, miljö och natur fördjupa sig inom sina favoritämnen.

Ansvar för skolans miljöarbete

Eleverna erbjuds både teoretisk och praktiskt kunskap då de får huvudansvaret för skolans miljöarbete och jordbruk.

- Vi har lärt oss olika tekniker i hur man brukar jorden, hur vi gör plantskolor och hur vi ska hantera avfall på bästa sätt. Nu kan jag hjälpa mina föräldrar på gården under helgerna, berättar Maria Nangija, en av skolans elever.

Jordbruk – en god affär

Läraren Robert Katenja ser hoppfullt på barnens framtid.
- Vi märker tydligt att barnen inte längre upplever jordbruk som bestraffning utan ser att det finns stolthet i valet av att vara bonde. De inser att jordbruk också kan vara en god affär!

Fler sätt