Tanzania

I Tanzania arbetar Vi-skogen i områdena Kagera, Mwanza och Mara.

Under 2014

  • Planterades 1,150,295 långsiktiga träd och fruktträd planterades.
  • Radplanterades häckar och alléer på en sträcka motsvarande 68,887 meter
  • Arbetade Vi-skogen med 19,484 familjer och 975 bondegrupper.
  • Utbildades 374 bondeorganisationer  i hiv- och aidsfrågor och i hur man kan hjälpa smittade och drabbade medlemmar.
  • Tog 15,377  familjer del i utbildningar om klimatförändringarnas effekter.
  • Började 3,606 hushåll använda alternativa energikällor som biogas, sol och briketter.
  • Deltog 6,040 hushåll  i utbildningar om vikten av att odla olika grödor och hur man får tillräckligt med näring till kosten.
  • Började 7,820 bönder att använda metoder och strukturer som hindrar jorderosion.

 

”Vi har lärt oss hur vi kan förbättra våra barns hälsa”

Candida Rogers Vi-skogenNär Kandida Rogers och Daudi Kahungyas i Tanzania gifte sig köpte de en liten bit jord och började odla bananer. Gårdens bananer var familjens enda inkomstkälla och därför viktigast. Men ensidig kost orsakade med tiden näringsbrist och särskilt familjens tre småbarn drabbades. Kandida och Daudi blev mer och mer oroliga, kunde inte familjen ha både matsäkerhet och goda hälsa? Hur skulle familjen klara sig om bananskörden drabbades av skadedjur eller missväxt?

- Till sist bjöd vi hem Vi-skogen som gav oss tips och råd. Ingen gård är för liten för agroforestry, säger Kandida.

Spirande calliandraträd på gården

Familjens jord omges nu av spirande calliandraträd som stoppar den från att erodera nedför det branta landskapet, ger jorden näring, familjen ved och foder till gårdens getter. Paret har planterat en mångfald av grönsaker. Paprikor, sallad och olika spenatsorter växer intill gårdens bananer. Grönsakernas rötter hämtar näring från jordlager som bananernas rötter inte når men när grönsaksrötter och stjälkar lämnas kvar efter skörd och bryts ned bildar de tillgänglig, näringsrik jord.
- Vi-skogen har lärt oss hur vi kan säkra tillgång till mat, och förbättra våra barns hälsa!

Fler sätt