Rwanda

I Rwanda arbetar Vi-skogen i området runt huvudstaden Kigali.

Under 2014:

  • Planterades 1,234,072 långsiktiga träd och fruktträd planterades.
  • Radplanterades häckar och alléer på en sträcka motsvarande 80,451 meter.
  • Arbetade Vi-skogen med 22,496 familjer och 422 bondegrupper.
  • Tog 7,853 familjer del i utbildningar om klimatförändringarnas effekter.
  • Började 1,683  hushåll använda alternativa energikällor som biogas, sol och briketter.
  •  Deltog 480 hushåll  i utbildningar om vikten av att odla olika grödor och hur man får tillräckligt med näring till kosten.
  • Började 8,489 bönder att använda metoder och strukturer som hindrar jorderosion.

 

” Jag har aldrig brist på vatten längre”

- För några år sedan var jag tvungen att gå 20 kilometer varje dag för att samla tillräckligt mycket vatten. Det var både tidskrävande och väldigt jobbigt.

Samlar vatten i sin trädgård

Nu samlar Esperence vattnet i sin egen trädgård, genom att använda tekniker som hon lärt sig av Vi-skogen. Vattnet fångas upp i stuprännor som leder vattnet till en uppsamlingsplats strax bakom bostadshuset.
- Nu har jag aldrig brist på vatten längre!

Att samarbeta med Vi-skogen har inneburit många förändringar på gården, till exempel har hon byggt en terrass.

- Terrassodlingen har gett mig ökad skörd, och det har också inneburit en stor skillnad för mig, men vattensamlandet är ändå det allra bästa samarbetet har resulterat i. Det är så skönt att inte behöva hämta vatten långt borta varje dag!

Fler sätt