Kenya

I Kenya arbetar Vi-skogen i regionerna Kisumu och Kitale. Vi-skogens programkontor ligger i Nairobi.

Under 2014:

  • Planterades 3 859 398 långsiktiga träd och fruktträd planterades.
  • Radplanterades häckar och alléer på en sträcka motsvarande 2,781,897 meter
  • Arbetade Vi-skogen med 54,082 familjer och 2,438  bondegrupper.
  • Utbildades 107 bondeorganisationer i hiv- och aidsfrågor och i hur man kan hjälpa smittade och drabbade medlemmar.
  • Tog 18,140 familjer del i utbildningar om klimatförändringarnas effekter.
  • Började 8,320 hushåll använda alternativa energikällor som biogas, sol och briketter.
  • Utbildades 214 bondeorganisationer  i människorättsbaserad strategi för utveckling.
  • Deltog 18, 303 hushåll  i utbildningar om vikten av att odla olika grödor och hur man får tillräckligt med näring till kosten.
  • Började 16,047 bönder  att använda metoder och strukturer som hindrar jorderosion.

”Det viktigaste Vi-skogen har gett oss är kunskap”

Filimon och Darmary Juma Vi-skogen 2012Filimon och Darmary Juma bor i Binyenya i västra Kenya. De har samarbetat med Vi-skogen i ett år, då de började plantera träd på sin gård. De har redan börjat se förbättringar.
- Träden som vi planterat har redan gett oss olika produkter som ved och stöttepinnar till tomaterna.

Ökad bördighet i jorden

Bördigheten i jorden har ökat och de problemen som familjen hade med jorderosion minskade när de började plantera träd på gården. Tidigare var de flesta i byn beroende av majs som enda gröda, men familjen upplever en stor skillnad.
- Nu har alla i byn en mer varierad kost, bönderna odlar flera olika grödor och de säljer inte allt de odlar längre.

Träden skuggar grödorna

På sin lilla gård får Darmary och Filimon plats med att odla en mängd olika lokala grönsaker. Majs, tomater, bönor, ärtor och jordnötter gror bland bananer, avokadoträd och mangoträd. Träden som familjen planterat skuggar grödorna och gör så att fukt stannar kvar i marken, vilket är särskilt viktigt då klimatet förändras.
- Förut visste man när regnen skulle komma, men nu vet man inte längre när det kommer att regna.

- I vår familj och i vår by har vi har lärt oss så mycket av Vi-skogen, och det är något som ingen kan ta ifrån oss. Kunskapen kommer att finnas kvar här. Jag är väldigt glad att Vi-skogen kom hit till oss, säger Filimon.

Fler sätt