Våra länder

Vi-skogen arbetar i fyra länder i Afrika: Kenya, Uganda, Tanzania och Rwanda i området runt Victoriasjön. I varje land finns en landansansvarig som ansvarar för verksamheten. Sammanlagt finns sex kontor i de olika länderna: I Kisumu och Kitale, Kenya, i Masaka i Uganda, i Musoma, Tanzania och i Kigali, Rwanda.

Fler sätt