Första afrikanska Vi-skogsbönderna på Instagram

Familjerna Muga och Otuma är speciella. Inte bara för att de är bönder från Kenya som arbetar tillsammans med biståndsorgansationen Vi-skogen; utan även för att de, sannolikt, är de första östafrikanska bönder som finns på Instagram. Följ Daniel och Synthia Otuma samt Benta och John Muga som bor nära Victoriasjön i västra Kenya. På bilderna kan du ta del av deras vardagsliv: Hur de kämpar för att bygga upp sina gårdar så att barnen kan bli mätta och gå i skolan, så att de kan få inkomster och så att de kan ta rejäla kliv ut ur fattigdom.

Familjen Otuma

Daniel, Synthia och James Otuma. På bilden saknas dottern Christine, som vid tillfället för fotografering var i skolan. Daniel, Synthia och James Otuma. På bilden saknas dottern Christine, som vid tillfället för fotografering var i skolan.

Familjen som består av Synthia Otuma, 24, Daniel Otuma 29, Christine Akinye, 5, James Otuma, 10 månader bor i Dwaro Village, Kisumu, Kenya. På sin gård odlar de majs, bönor, potatis, nötter, vete, sötpotatis, kål, mm. De har en ko, en kalv och en get. De jobbade först själva på gården, men insåg snabbt att de behövde mer kunskap om jordbruk. För tre år sedan kom de i kontakt med Vi-skogen, och med hjälp av Vi-skogen har de lärt sig hur man planterar träd, hur man odlar och hur gården kan planeras. De har också lärt sig att gräva terrasser för att motverka jorderosion, och hur man roterar odlingarna för att öka bördigheten i jorden.

Följ familjen på http://instagram.com/viskogen
Hashtag: #familjenotuma

Familjen Muga

Benta Muga och John Oruka dokumeterar sitt liv som bönder på kenyanska landsbygden. Benta Muga och John Oruka dokumeterar sitt liv som bönder på kenyanska landsbygden.

Benta Muga och John Oruka, Kenya har jobbat med Vi-skogen i lite mindre än ett år.  Med Vi-skogens hjälp har de planerat hur gården ska se ut, träd ska planteras, foder till djuren odlas, likaså majs och bönor.

- Jag vill kunna ge våra barn utbildning ända upp till högsta nivån, säger Benta och pekar med handen högt, högt. Och jag ska klara det med hjälp av inkomsterna från gården. Kom tillbaka om ett år, jag lovar ni kommer att få se fantastiska saker på den här gården!

Följ familjen på http://instagram.com/viskogen
Hashtag: #familjenmuga

Fler sätt