resultat-av

Resultat av vårt biståndsarbete

Under 2015 planterades 5 363 653 träd på bönders gårdar i länderna runt Victoriasjön, träd som minskar fattigdom och förbättrar miljön.

Varifrån kommer pengarna?

Vi-skogens intäkter för 2015 uppgick till närmare 71,2 miljoner kronor. Mer än hälften av pengarna kom genom insamling från företag och privatpersoner och är en väldigt viktig del i finansiering. Våra insamlade pengar finansierar den del som krävs för att Sida ska ge ekonomiskt stöd till vårt biståndsarbete. Insamlingen inklusive produktförsäljning för 2015 uppgick till över 53,5 miljoner kronor, vilket är det högsta insamlingsresultatet hittills. Av det ekonomiska stödet kom 23 procent från Sida.

Så används pengarna

Av varje hundralapp som kom in till Vi-skogen under 2015 gick 79 kronor till ändamålet. 10 kronor gick till insamling, 10 kronor till kommunikation och administration och 1 krona till produktionskostnader.

Insamlingens källor 2015

Insamling via samarbetsavtal med Kooperativa Förbundet, Coop och konsumentföreningarna svarar för 23 procent av insamlingsintäkterna. Den största delen av pengarna som skänktes kom från privatpersoner, där den grupp som ger varje månad via autogiro stod för 19 procent av insamlade medel.

Geografisk fördelning av medel

Vi finns i fyra länder; Kenya, Uganda, Rwanda och Tanzania, som ligger runt Victoriasjön i Afrika. Vårt arbete styrs av styrelsen som består av representanter från bland annat Kooperativa Förbundet och Coop. Fördelningen mellan länderna under 2015 såg ut så här: Uganda 12 %, Rwanda 15 %, Kenya 30 %, Tanzania 19 %, Programkontoret i Kenya 23 %, Stockholm 1 %.

Exempel på vårt biståndsarbete under 2015:

  • 5 363 653 långsiktiga träd och fruktträd planterades i området runt Victoriasjön.
  • Häckar och alléer på en sträcka som motsvarar 2 905 303 meter planterades i rader på böndernas gårdar.
  • Vi-skogen arbetade med 112 182 familjer och 3 994 bondegrupper.
  • 362 bondeorganisationer utbildades i hiv- och aidsfrågor och i hur man kan hjälpa smittade och drabbade medlemmar.
  • 50 022 familjer tog del i utbildningar om klimatförändringarnas effekter.
  • 2 487 aktiva spar- och lånegrupper med sammanlagt 57 333 medlemmar var verksamma.
  • 20 446 hushåll började använda alternativa energikällor som biogas, sol och briketter.
  • 393 bondeorganisationer utbildades i människorättsbaserad strategi för utveckling.
  • 30 927 hushåll deltog i utbildningar om vikten av att odla olika grödor och hur man får tillräckligt med näring till kosten.
  • 27 437 bönder började att använda metoder och strukturer som hindrar jorderosion.

Var kan jag läsa ert senast bokslut?

Varje år presenterar stiftelsen Vi-skogen en verksamhetsberättelse för styrelsen. Styrelsen är tillsatt av Kooperativa Förbundet (KF) som beslutar om ansvarsfrihet för det gångna året. Den ekonomiska berättelsen och revisionsrapporten finns att läsa i vår verksamhetsberättelse.
Ladda ned Vi-skogen verksamhetsberättelse 2015 här (pdf)

 

Vill du beställa en verksamhetsberättelse på posten? Skicka e-post till givarservice(at)viskogen.se och ange din adress och hur många exemplar du vill ha.

Fler sätt