Loransi Mukarutagwenda och Domitila Mukanyiirigira från Rwanda är med i ett kooperativ som stöds av Vi-skogen. De förbereder plantor som tillsammans med grödor ska planteras på medlemmarnas gårdar. Foto: Lisa Brunzell

Loransi Mukarutagwenda och Domitila Mukanyiirigira från Rwanda är med i ett kooperativ som stöds av Vi-skogen. De förbereder plantor som tillsammans med grödor ska planteras på medlemmarnas gårdar. Foto: Lisa Brunzell

Våra trädplantor har hjälpt 1,8 miljoner människor ur fattigdom

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur.

Smart fattigdomsbekämpning

Vi arbetar med metoden agroforestry, vilket innebär att vi odlar träd och flera sorters grödor tillsammans. Kombinationen av träd och grödor gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet, vilket ger frukter, näring och mat på borden. Träd används även som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter.

Resultatet av vårt arbete

Genom utbildning får fattiga familjer tillgång till mat, större inkomster och skydd mot klimatförändringarnas negativa effekter. Sedan starten 1983 har Vi-skogen bidragit till att plantera 100 miljoner träd och hjälpt 1,8 miljoner människor ur fattigdom.

Vi-skogen i Sverige

Här i Sverige arbetar Vi-skogen främst med insamling, kommunikation och påverkan. Att öka kunskapen om trädplantering är en viktig förutsättning för att engagera människor i kampen mot fattigdom runt Victoriasjön.

Bli Trädplanterare du med. Tillsammans kan vi rädda ännu fler människoliv.

Fler sätt