Loransi Mukarutagwenda och Domitila Mukanyiirigira från Rwanda är med i ett kooperativ som stöds av Vi-skogen. De förbereder plantor som tillsammans med grödor ska planteras på medlemmarnas gårdar. Foto: Lisa Brunzell

Loransi Mukarutagwenda och Domitila Mukanyiirigira från Rwanda är med i ett kooperativ som stöds av Vi-skogen. De förbereder plantor som tillsammans med grödor ska planteras på medlemmarnas gårdar. Foto: Lisa Brunzell

Vad vi gör

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som arbetar med stöd till bönder i området runt Victoriasjön i östra Afrika. Genom utbildning och rådgivning når Vi-skogen över en miljon människor. Över 100 miljoner träd har planterats sedan starten 1983.

Klimatförändringarna slår hårdast mot de fattiga

Ett av de största hoten mot utveckling i Afrika är klimatförändringarna. De opålitliga regnen gör det svårt för bönderna att planera sina odlingar. Torka och jorderosion förstör marken och skördar slår fel. De redan utsatta drabbas hårdast.

Träd minskar fattigdom och förbättrar klimatet

Genom att odla träd och flera sorters grödor tillsammans, så kallad agroforestry, ökar familjernas produktion och inkomster och effekterna av klimatförändringarna kan mildras. Trädplantering minskar böndernas sårbarhet. Vi-skogen kommer in med expertis inom agroforestry och organisationsutveckling, liksom med finansiellt stöd. De två ben som verksamheten vilar på är; rådgivning med egen personal och stöd till lokala bondeorganisationer.

Arbetet i Sverige

I Sverige arbetar Vi-skogen främst med insamling, kommunikation och påverkan. Att öka kännedomen om Vi-skogens arbete är en viktig förutsättning för att få fler att stödja verksamheten – och bekämpa fattigdom i området runt Victoriasjön.

Fler sätt