Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi-skogen har en policy för hur dina person- uppgifter behandlas. Om du har synpunkter på hur vi hanterar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Vad är Personuppgiftslagen (PUL)?

Personuppgiftslagen, PUL, trädde i kraft 1998. Syftet med PUL är att skydda dig mot att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter och till vad?

Dina personuppgifter som t ex namn, adress och personnummer sparar vi i vårt databasregister. Uppgifterna används för att du ska kunna få aktuell information om oss och vårt arbete. Vi garanterar i enlighet med Personuppgiftslagen att vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt. Dina personuppgifter används endast för Vi-skogens egen verksamhet och lämnas aldrig ut till tredje part. Uppgifterna kan dock komma att samköras med andra register (t.ex. SPAR) för att uppdatera adresser, få information om avlidna samt undvika att det förekommer dubbletter i registret. Du kan när som helst tacka nej till att få utskick från oss.

Information om sparade personuppgifter

Du har rätt att på egen begäran, en gång per år, gratis få besked om vilka uppgifter om dig som behandlas, om varifrån uppgifterna hämtas och om ändamålet med behandlingen. Begäran ska vara skriftlig och undertecknad. Om du skulle se att någon personuppgift som vi har är felaktig eller irrelevant, ber vi dig kontakta oss, så rättar vi till den.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Vi-skogen, 105 33 Stockholm. Om du har frågor om användningen av personuppgifter kan du vända dig till insamlingschefen på tel 08-120 372 70 eller e-post givarservice(at)viskogen.se.

Fler sätt