Foto: Rikard Ledin

Foto: Rikard Ledin

 

Organisation

Vi-skogen är en ideell, icke-religiös och partipolitiskt obunden organisation. I Sverige är Vi-skogen registrerad som en stiftelse, medan den i Kenya, Uganda, Rwanda och Tanzania är en enskild organisation som heter Vi Agroforestry.

Kontor i Sverige och östra Afrika

Vi-skogens huvudverksamhet sker i länderna runt Victoriasjön – Kenya, Uganda, Rwanda och Tanzania. Här finns för närvarande sex projektkontor och ett programkontor i Nairobi, Kenya. Vi-skogens huvudkontor ligger i Stockholm. Sedan 2012 deltar Vi-skogen också i ett nytt projekt i Malawi där syftet är att få fler bönder att börja med agroforestry på sina gårdar.

Stadgar

Här kan du läsa Vi-skogens stadgar

Här kan du också läsa Vi-skogens Code of Conduct

Fler sätt