Ledningsgruppen för Vi-skogen

Följande personer ingår i ledningsgruppen för Vi-skogen.  Kontaktuppgifter hittar du här. För kontaktuppgifter till personal i östra Afrika, besök vår engelska webbplats www.viagroforestry.org

Anneli Rogeman, vd

Anneli Rogeman, vd

Fil.kand (statskunskap, internationella relationer, litteraturvetenskap), olika vd-/chefredaktörs-/reporterjobb i media (reporter och utrikeskorrespondent. SVT Aktuellt, vd TV4 Uppland, kulturchef SVT, redaktionschef och stf ansvarig utgivare SvD, vd och chefredaktör Tidningen Vi, m.m.), diverse styrelseuppdrag (Upsala Universitet, Sveriges Tidskrifter, Torgny Segerstedtsällskapet, Vi-skogen mm) och juryuppdrag.
Arne Andersson, Regionchef Vi-skogen, östra Afrika.

Arne Andersson, Regionchef Vi-skogen, östra Afrika.

Utbildning i bl.a. beteendevetenskap, jord- och skogsbruk. Lång erfarenhet av ledningsfrågor inom olika organisationer och företag. Har tidigare bl.a. arbetat som projektchef för Vi-skogen i Uganda, utbildningschef i LRF med särskilt intresse för ledarskapsfrågor, Vd för Länstrafiken i Norrbotten, Vd för Bussgods i Norrbotten, egen företagare inom jord, skog och entreprenad. Har varit förtroendevald i olika sammanhang inom Lantbrukskooperationen och LRF.
Carina Andersson, personalchef

Carina Andersson, personalchef

Fil. Kand. Samhällsvetarlinjen med inriktning kulturgeografi, u-landskunskap och statskunskap. Mångårig erfarenhet av arbete med bistånd och internationellt utvecklingssamarbete. Handläggare, olika chefs- och styrelseuppdrag hos flera biståndsorganisationer. Mångårig fälterfarenhet från Zimbabwe och Kenya, som projektrådgivare, landkoordinatör och regionchef.
Lena Martens Kalmelid, regionchef för We Effect Södra Afrika

Lena Martens Kalmelid, regionchef för We Effect Södra Afrika

Regionchef Södra Afrika. Bakgrund som lärare i språk på högstadiet och gymnasiet, har skrivit fram och drivit ett flertal kommunala samverkansprojekt, bland annat EU-finansierade, inriktade på ungdomar i riskzon och utanförskap. Har också en bakgrund inom utvecklingssamarbete, arbetade tidigare i Moçambique och har suttit i styrelsen samt varit ordförande för Afrikagrupperna under en tioårsperiod. Kommer närmast från Niassa i norra Moçambique, och uppdraget som programkoordinatör för We Effects program i provinsen.
Hans Lind, regionchef för We Effect, östra Afrika

Hans Lind, regionchef för We Effect, östra Afrika

Socionom. Över 20 års erfarenhet inom internationellt biståndsarbete, både inom humanitärt och utvecklingsarbete i LatinAmerika och Afrika. Stor erfarenhet av påverkansarbete och arbete med mänskliga rättigheter. Bred ledarerfarenhet och också arbetat med utbildning av nya ledare. Bloggar och twittrar.
Jakob Lundberg, chef avdelningen för utveckling och policy

Jakob Lundberg, chef avdelningen för utveckling och policy

Fil dr. i naturresurshushållning, tidigare informationschef för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i Norden. Lång erfarenhet av arbete med hållbar utveckling, global livsmedelsförsörjning och hunger. Forskat och undervisat vid Systemekologiska institutionen och Stockholm Resilience Center. Har skrivit en lång rad forskningsartiklar och bokkapitel samt policyrapporter, nyhetsbrev, populärvetenskapliga- och debattartiklar inom miljö, klimat och utvecklingsfrågor. Jakob är en erfaren föredragshållare, flitigt anlitad som talare både i Sverige och internationellt. Styrelseuppdrag för till exempel Albaeco, Forum För Hållbar Utveckling, AgriCord. Medlem av FAO-Kommitten och den vetenskapliga kommittén för World Water Week.
Magnus Persson, regionchef för We Effect Europa/Asien

Magnus Persson, regionchef för We Effect Europa/Asien

Internationell civilekonom och antropologi. Har tidigare arbetat som business controller och senaste 10 åren med biståndsfrågor. Bott och arbetat med mikrofinans i Östra Afrika samt varit handläggare för Palestina, Sri Lanka och Sydostasien. Har även arbetat som internrevisor och metodhandläggare. Specialområden är mikrofinans, resultatstyrning, riskhantering och organisationsutveckling.
Ola Richardsson, kommunikationschef

Ola Richardsson, kommunikationschef

Fil. kand. Ekonomisk historia (med u-landskunskap) och journalistik. Mångårig erfarenhet från mediavärlden. Har arbetat som PR-konsult, varumärkesexpert, varumärkesansvarig och mediestrateg i offentlig förvaltning, samt kommunikations- och marknadsföringschef vid ett av Europas största evenemang. Ofta anlitad som föredragshållare i varumärkes- och PR-sammanhang.
Anna Tibblin, regionchef för We Effect, Latinamerika

Anna Tibblin, regionchef för We Effect, Latinamerika

Journalist med inriktning på internationella frågor och med många års erfarenhet som konsult, bland annat med utvärderingar av biståndsverksamhet. Tidigare regionchef for We Effect i södra Afrika. Har skrivit flera publikationer, bland annat om utvecklingen i Zimbabwe och om bistånd genom svenska folkrörelser. Bloggar.
Fler sätt