Viktiga datum

 3 april 2016 – sista ansökningsdag

Innan du fyller i ansökan vill vi att du läser igenom Bra att veta om praktiken, så att du vet vad som förväntas av dig som praktikant, vad du kan förvänta dig av Vi-skogen och kontoret där du ska praktisera, samt vad som gäller kring ekonomi och försäkring.

Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt webbformulär som du hittar under rubriken ”Ansökan” i menyn till vänster.


April – juni 2016 – intervjuer och antagningsbesked

Intervjuer sker under april-juni. Besked lämnas till samtliga sökande senast 30 juni. Du som blir kallad på intervju till vårt kontor i Stockholm kan mot inlämnande av kvitto få ersättning för dina resekostnader.


September 2016 – mars 2017 – förberedelsekurs och praktikperiod

Praktiken startar med en förberedelsekurs i september och pågår i två veckor, en vecka på vårt huvudkontor i Stockholm och en vecka på SIDA Partnership Forum i Härnösand. Båda kursveckorna är obligatoriska. (Detta gäller även de som tidigare deltagit i t ex MFS-kurser vid Sida Partnership Forum). Exakt datum för förberedelsekursen är ej ännu fastställt.

Utresa till praktiklandet sker i början av oktober 2016 och hemresa sker i slutet av mars 2017.

Förberedelserna ersätts med traktamente enligt Skatteverkets regler. Resor till och från Stockholm samt eventuellt boende under introduktionen står Vi-skogen för.


April 2017 – hemkomstseminarium

Praktikuppdraget avslutas med ett hemkomstseminarium på vårt kontor i Stockholm under början av april. Hemkomstseminariet varar i två dagar och innehåller utvärdering av praktiken, hemkomstworkshop med legitimerade psykologer samt en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter till kollegorna på kontoret i Stockholm.April – juni 2017 – möjlighet till kommunikationsarbete

I mån av intresse från dig som praktikant erbjuder vi även möjligheten att efter hemkomst dela med dig av dina erfarenheter till en svensk publik. Detta kommer diskuteras mer i detalj under introduktionen i september och löpande under praktikperioden.

 

Mer information om datum och detaljer kommer att ges vid intervjutillfället.

Fler sätt