Grundkrav

Praktikantprogrammet finansieras av Sida och administreras av Universitets- och högskolerådet som har följande regler för att kunna söka praktik. Dessa grundkrav kan Vi-skogen som deltagande organisation inte göra undantag från. Du kan läsa mer om detta på UHRs hemsida.

  • Du måste vara mellan 20 och 30 år det år som praktiken påbörjas, alltså född mellan 1986 och 1996.
  • Du måste vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. (Du som inte är svensk men nordisk medborgare ska ha varit folkbokförd i Sverige i minst ett år september 2016. Du som inte har permanent uppehållstillstånd men kommer att få detta senast september 2016 kan också söka).
  • Du får inte ha deltagit i Praktikantprogrammet för Vi-skogen eller någon annan svensk organisation tidigare.
  • Du får inte tidigare ha varit anställd på den organisation som erbjuder praktikplats, i det här fallet Vi-skogen.

Frånsett ovanstående grundkrav välkomnar vi alla sökande. Observera att dessa regler endast gäller för rekrytering till Praktikantprogrammet. Till alla övriga uppdrag och tjänster välkomnar vi alla att söka.

Vi vill att du som söker

  • är intresserad av internationellt utvecklingsarbete och vill lära dig mer om förutsättningarna för detta på plats
  • har relevanta akademiska eller praktiska kunskaper för den aktuella platsen
  • är engagerad, tar eget ansvar, är flexibel inför förändringar samt har förmåga att både arbeta tillsammans med andra och självständigt

Språkkrav

  • För samtliga platser kräver vi att du behärskar engelska som arbetsspråk
  • För placeringar i Rwanda är det dessutom meriterande om du behärskar franska som arbetsspråk 

Observera att vi kommer testa dina språkkunskaper i samband med intervjun.

Anonym urvalsprocess

Vi använder sig av en anonym urvalsprocess till Praktikantprogrammet. Det betyder att vi tar bort namn, ålder, kön, födelseland och ev. foto, innan vi bedömer din ansökan. Detta för att göra en så objektiv bedömning som möjligt. Mottagande kontor deltar aktivt i rekryteringsprocessen och även där genom ett anonymt urval. Läs mer om rekryteringsprocessen under Viktiga datum.

Fler sätt