Syfte med Praktikantprogrammet

För dig som praktikant

Praktikantprogrammet är en möjlighet att under sex månader bidra med kunskap och erfarenheter, samtidigt som du skaffar dig värdefull internationell erfarenhet och kunskap om bistånd och utvecklingssamarbete.

För Vi-skogen

Praktikantprogrammet är en möjlighet för oss att få in nya idéer och perspektiv i organisationens arbete, genom att samarbeta med dig som praktikant. Efter praktikperioden kommer både vi som organisation och du som praktikant ha fått nya kunskaper och erfarenheter kring utvecklingsarbete.

Som en viktig svensk aktör inom utvecklingssamarbete ser vi det som nödvändigt att kunna erbjuda unga personer en möjlighet att skaffa sig erfarenhet och kunskap om internationellt utvecklingsarbete och fattigdomsbekämpning på plats.

Vi erbjuder även möjligheten att efter genomförd praktik sprida dina erfarenheter och kunskaper vidare till en svensk publik, för att på så sätt inspirera fler människor att engagera sig i internationellt utvecklingsarbete och fattigdomsbekämpning.

Fler sätt