Ansökan till praktikantprogrammet

Sista ansökningsdag är söndag 3 april 2016.

Läs detta innan du startar med din ansökan

Läst först igenom informationen om Praktikantprogrammet i menyn till vänster.

Där finns även information och ansökningskriterier för varje praktikplats.

Observera att det inte är möjligt att ändra eller komplettera din ansökan i efterhand. Läs därför noga igenom instruktionerna nedan innan du startar med din ansökan.

 

STEG 1 – CV, personligt brev och referenser

Börja med att skriva ditt CV och ditt personliga brev och spara i separata dokument. Det är viktigt att du gör detta först, eftersom du ska ladda upp dessa dokument och ange referenser direkt efter att du har svarat på urvalsfrågorna i webformuläret (steg 2).

Du ska skriva CV och personligt brev på engelska. Syftet med det personliga brevet är att ge en bredare bild av dig som person och dina erfarenheter och kunskaper. Brevet ska vara max en sida långt.

Observera att du bara ska skriva ett CV och ett personligt brev, även om du söker flera platser.

Ta också reda på kontaktuppgifter till två referenser, eftersom du ska fylla i de uppgifterna i steg 2 (se nedan). Du ska alltså INTE ange dina referenser i ditt CV eller personliga brev.

Vi kommer endast att kontakta referenser för de sökande vi vill erbjuda uppdrag och först efter att vi genomfört en personlig intervju.

 

STEG 2 – Webbformulär

Se till att du har följande tillgängligt innan du klickar dig vidare till webbformuläret:

  • CV
  • Personligt brev (max 1 sida)
  • Kontaktuppgifter till två referenser (namn, företag/org/skola, telefon och e-mail)

Vi använder urvalsfrågor som metod för att göra ett första urval i rekryteringen till Praktikantprogrammet. Var därför noga med att den kompetens och erfarenhet du anger i urvalsfrågorna sedan också framgår tydligt i ditt CV och personliga motivering.

 

STEG 3 – Skicka in CV och personligt brev

Detta är sista steget i ansökningsprocessen. Skicka in CV och personligt brev till registrator@weeffect.se
Se till att du skickar in rätt dokument (se steg 1 för instruktioner). Du kommer att kommer att få en bekräftelse via mail på att vi tagit emot din ansökan. VIKTIGT! Du kan inte gå tillbaka och ändra dina svar när du har klickat dig vidare till steg 3. Om du vill kontrollera dina svar innan du går vidare kan du klicka dig bakåt i webformuläret.

 

Du som även vill söka praktik i We Effects praktikantprogram

Vi-skogen och We Effect är nära samarbetspartners och våra praktikprogram samkörs i stor mån. Om du även vill söka till någon/några av de praktikplatser som erbjuds via We Effect (www.weeffect.se/praktik) så ska detta göras i samma ansökan som för Vi-skogen. Du ska alltså inte göra två separata ansökningar utan en gemensam.

Till ansökan

Klicka här för att starta med din ansökan.
(Öppnas i nytt fönster)

För information om datum och rekryteringsprocessen, se Viktiga datum

Vi har begränsad möjlighet att svara på frågor under rekryteringsprocessen. Om det finns frågor som du inte hittar svar på i informationen ovan kan du maila till praktikplats@viskogen.se.

Fler sätt