FRII:skvalitetskod

Vi-skogen och andra seriösa insamlingsorganisationer är beroende av allmänhetens stöd för att kunna utföra sitt viktiga arbete. För att öka öppenheten och stärka förtroendet för insamlingsbranschen har paraplyorganisationen FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) skapat en kvalitetskod.

Koden består av riktlinjer inom en rad olika områden som styrning, kontroll och insamling. Syftet är att uppnå större medvetenhet om hur ideella organisationer arbetar, samt se till att det finns strukturer för utvärdering av verksamheten. Koden är principbaserad, vilket innebär att man ska följa riktlinjerna eller förklara avvikelser.

I en årlig kodrapport ska de organisationer som är medlemmar i FRII redovisa en sammanfattning av hur man förhåller sig till riktlinjerna.

Vi-skogen är medlemmar i FRII och stöder initiativet för ökad öppenhet. Vi-skogen tillämpar koden från år 2009 och nedan finns en rapport för det gångna året.

Effektrapport 2015

Ladda ned effektrapporten här (pdf): Vi-skogens effektrapport 2015

Effektrapport 2014

Ladda ned effektrapporten här (pdf): Vi-skogens effektrapport 2014

Så här vet du att du skänker pengar till en seriös organisation

Alla som sysslar med insamling är inte seriösa. Om svaret på någon av frågorna nedan är nej uppmanar Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) att avstå från att ge pengar.
1. Ger organisationen ett vederhäftigt intryck?
2. Har organisationen ett 90-konto? Det vill säga att det börjar på 90, inte 91, 92 etc.
3. Finns ett fungerande telefonnummer angivet?
4. Har organisationen uppgivit en gatuadress till sitt kontor, inte bara en boxadress?
5. Vid bössinsamling – kan insamlaren legitimera sig?

Läs mer om FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd)

Fler sätt