engagerad_dig

 

Vill du också engagera dig för Vi-skogen?

Om du själv vill engagera dig för Vi-skogen finns det olika sätt. Till exempel kan du bli Trädplanterare, arrangera en informationsträff tillsammans med en informationsambassadör eller själv bli informationsambassadör/volontär.

Vill du boka någon av våra informationsambassadörer?

Vill du arrangera en träff med till exempel din lokala förening, dina vänner eller på din arbetsplats för att informera om eller samla in pengar till Vi-skogen? Kontakta någon av våra informationsambassadörer som bor nära din ort så kan hen komma och berätta om vår verksamhet. Du hittar dem här.

Vill du bli informationsambassadör?

För att bli Informationsambassadör för Vi-skogen bör du:

  • …ha besökt Vi-skogens verksamhet i östra Afrika, eller ha en djup kunskap om Vi-skogen. Det är viktigt för att med trovärdighet kunna tala om vårt arbete för andra. Det är även en trygghet för de som bokar en träff med en informationsambassadör att veta att hen har grundläggande kunskap om Vi-skogen.
  • …ha ett brinnande engagemang och en gedigen kunskap om våra arbetsmetoder, i kombination med egna berättelser och erfarenheter. En engagerad person stödjer Vi-skogens arbete regelbundet och är till exempel Trädplanterare.
  • …kunna företräda Vi-skogen vid olika presentationstillfällen med uppdaterad information samt gärna samla in pengar.

Vill du också bli informationsambassadör? Hör av dig till Susanna.Wendt@viskogen.se eller ring 08-120 372 15.

Två gånger per år arrangerar vi uppstartsmöten för nya informationsambassadörer. Datum för nästa uppstartsmöte är ännu inte satt.

Som informationsambassadör får du endast i undantagsfall ekonomisk ersättning för ditt engagemang, däremot ersätter Vi-skogen utlägg för resor etc.

Vill du bli volontär?

Som volontär har du ett starkt engagemang för Vi-skogen, men saknar möjlighet att kunna tala om oss för externa grupper. Våra volontärer hjälper oss till exempel med att skicka ut beställningar från gåvoshopen, packa välkomstbrev eller andra administrativa uppgifter. Som volontär kan du även förses med informationsmaterial att dela ut i dina nätverk.

Vill du också bli volontär? Hör av dig till Ann.Lilius@viskogen.se eller ring 08-120 372 00.

 

Fler sätt