Vi planterar träd som tar människor ur fattigdom

När det kommer till fattigdomsbekämpningen i östra Afrika är träd ett fantastiskt verktyg. Träd gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet. Träd skyddar mot erosion och brännande sol. Träd ger frukter, näring och mat på borden. Träd används som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur.

Våra träd har sedan 1983 hjälpt 1,8 miljoner människor ur fattigdom. Bli Trädplanterare du med. Tillsammans kan vi rädda ännu fler liv.

 

Vi-skogens vision

”En hållbar miljö som gör det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv”.

Vi-skogens uppdrag

”Genom agroforestry och stöd till bondeorganisationer bidra till: minskad fattigdom, rätt till mat, ökade inkomster, ökad biologisk mångfald och klimatanpassning.”

Vi-skogens målgrupp

Kvinnliga och manliga småbönder i fattigdom runt Victoriasjön och deras organisationer.

Vi-skogens strategi

Vi-skogens strategi för 2013-2015(pdf)
(Strategin gäller även för 2016.)

Vi Agroforestry strategy 2013-2015(pdf)

Stadgar

Vi-skogens stadgar (pdf)
Stiftelseurkund (pdf)

Se mer om Vi-skogen

På YouTube kan du se flera olika filmer som beskriver vårt arbete. Gå till vår kanal

Fler sätt

Agroforestry

Ge en gåva