Testamentet – en långsiktig gåva

Genom att inkludera en organisation som betyder mycket för dig i ditt testamente kan du påverka framtiden. Kanske har du engagerat dig för Vi-skogen och vill att en del av det du lämnar efter dig ska gå till vårt arbete med att minska hunger och fattigdom? Du väljer själv hur stor del av din kvarlåtenskap som du vill skänka.

Vi-skogen kan ta emot kontantbelopp, värdepapper, fastigheter och lös egendom. Eftersom Vi-skogen är befriad från kapitalvinstskatt, betyder det att hela gåvan går oavkortat till Vi-skogens arbete.

Om du har frågor kring ditt testamente är du välkommen att kontakta oss. Vi skickar dig gärna vår skrift Plantera träd för framtiden. Du kan också kontakta vår testamentshandläggare Josefiina som gärna hjälper dig och svarar på dina frågor.

Josefiina Ben Azzouz

Josefiina Ben Azzouz
08-120 371 11
josefiina.ben.azzouz@viskogen.se

Vi-skogens är med i kampanjen Goda Testamentet. Där kan du också hitta svar på dina frågor om testamenten och ladda ner en testamentsmall.

Fler sätt