Vilka klimatkompenserar?

15 maj, 2012 · · Inga kommentarer

Vi-skogen samarbetar med företag som ingår i frivilliga åtagande att kompensera utsläpp genom Vi-skogens arbete. Det är inte en del av Kyotoavtalets Clean Development Mechanism eller den europeiska handeln med utsläppsrätter. Vi ser klimatkompensationen som en positiv del av en rad åtgärder inom ett aktivt arbete för att minska klimatpåverkan.

Fler val

Comments are closed.