Varför ska man klimatkompensera?

15 maj, 2012 · · Inga kommentarer

Klimatet blir allt varmare på jordens yta. Det beror främst på att vi förbränner fossila bränslen som t.ex olja och kol. Vid förbränningen bildas koldioxid, en av de växthusgaser som bidrar till jordens uppvärmning. Atmosfärens växthusgaser släpper igenom kortvågig strålning från solen men absorberar delvis den långvågiga värmestrålning som jorden sänder ut. Detta gör att jordens lägre atmosfär värms upp och jorden blir allt varmare. Den ökade temperaturen resulterar i alltmer extrema väder som torka och översvämningar. Redan idag orsakar detta stora bekymmer för människor och djur världen över. Värst drabbas människor i fattiga länder. Världens rika länder har stått för merparten av dessa utsläpp historiskt och har därmed störst ansvar att minska dem. Det viktigaste är naturligtvis att minska sina utsläppen. Därför samarbetar Vi-skogen med företag som har ett eget ambitiöst miljöarbete och som aktivt arbetar med att minimera sina utsläpp, men de utsläpp som de inte kan eliminera vill alltfler kompensera för. Klimatkompensation via Vi-skogen bidrar inte bara till att koldioxid tas upp från atmosfären genom de träd som planteras, de bidrar också till att människor som drabbas värst av klimatförändringarna får stöd att leva i ett förändrat klimat.

Fler val

Comments are closed.