Vad innebär klimatkompensation genom Vi-skogen?

15 maj, 2012 · · Inga kommentarer

Genom Vi-skogens rådgivning kring trädjordbruk, s.k. agroforestry samplanterar bönder träd och grödor på sina marker. Vi-skogens syfte är att minska fattigdomen och bidra till en hållbar miljö kring Victoriasjön. Koldioxidbindning via trädplanteringarna blir en positiv bieffekt. Genom agroforestry förbättras familjernas försörjning. Familjerna ökar sin produktion samtidigt som träden ger familjerna ved, virke, foder till djuren och frukt till föda och försäljning. Genom Vi-skogens klimatkompensation kan företag frivilligt kompensera sina utsläpp genom trädplantering.

Fler val

Comments are closed.