Vad är Tackträd, mer exakt?

11 september, 2014 · · Inga kommentarer

Tackträd är något som en artist kan få istället för blommor efter ett framträdande. Tackträdet symboliserar ett antal träd som planterats i Vi-skogen. Det illustreras av två saker, formgivna av Lasse Åberg:

-       Gåvobevis för artisterna att spara. På gåvobeviset står texten: ”Kära miljövän (hoppas Vi). Som tack för din medverkan har vi planterat [X] träd i Vi-skogen i östra Afrika. [Plats för arrangör att signera]”. Gåvobeviset är laddat med så många träd som arrangören vill, och kan antingen överlämnas ensamt eller tillsammans med en Tackträds-statyett. Gåvobevisen finns även att få på engelska.

-       Statyett, som överräcks på scen istället för den traditionsenliga blombuketten. Denna återlämnas till arrangören efter föreställningen, och är alltså endast en visuell symbol som kan väcka igenkänning inför publiken. Statyetten är i sig inte ”laddad” med några träd, och kan därför inte överräckas för sig själv.

 

Fler val

Comments are closed.