Vad är klimatkompensation?

21 mars, 2012 · · Inga kommentarer

Klimatkompensation innebär att utsläpp av växthusgaser från affärsverksamhet i Nord kompenseras genom att koldioxid binds eller minskas på en annan plats. Det kan ske genom att fler träd planteras eller genom investeringar i förnyelsebar energi, energieffektivisering eller köp av utsläppsrätter. Klimatkompensation genom trädplantering innebär att träden tar upp motsvarande mängd koldioxid när de växer.

Fler val

Comments are closed.