Hur tar träd bort koldioxid ur atmosfären?

15 maj, 2012 · · Inga kommentarer

Kol är den viktigaste byggstenen i träd och när träden växer upp binder de kol via fotosyntesen. På så vis fungerar nya träd som planteras som en kolsänka, det vill säga att de bidrar till en minskning av halten koldioxid i atmosfären.

Fler val

Comments are closed.