Hur säkerställs kolbindningen?

15 maj, 2012 · · Inga kommentarer

Vi-skogens klimatkompensation är certifierad. Det innebär att trädplanteringarna kontrolleras regelbundet så att kolbindningen säkerställs. När träd dör eller avverkas planteras nya. För att trädet ska kunna växa ordentligt gallras planteringarna. I Vi-skogens beräkning av den mängd koldioxid som lagras i träden, har vi tagit till ordentliga marginaler för att vara säkra på att inte lova mer än vad som kan uppfyllas. Certifieringen bygger på PlanVivo. Det är ett system som dels garanterar en bestämd kolbindning, dels säkerställer en socialt och ekologiskt hållbar utveckling för både småbrukarna och naturområdet. Certifieringen utförs av ett oberoende organisation.

Fler val

Comments are closed.