Hur många Tackträds-gåvobevis och -statyetter behöver vi?

11 september, 2014 · · Inga kommentarer

Gåvobevisen skall motsvara det sammanlagda antalet blombuketter som arrangören vill ersätta. Gåvobevis delas ut till de medverkande efter varje föreställning.

Statyetterna skall motsvara det sammanlagda antalet människor som som mest ska tackas på samma gång. Statyetterna kan återanvändas av arrangören och köps in till självkostnadspris.

Ex: Om en föreställning spelas tio gånger och har fem skådespelare som skall få Tackträd vid varje föreställning, beställer arrangören 10 x 5 st. gåvobevis och 5 st. statyetter.

Fler val

Comments are closed.