Har trädplantering någon miljöpåverkan?

15 maj, 2012 · · Inga kommentarer

Ja, bland annat genom att den förbättrar utarmad mark, motverkar erosionsproblem, förbättrar lokalklimatet, ökar tillgången på vatten i marken och bidrar till en ökad biologisk mångfald. Genom att lokalbefolkningen får tillgång till virke och ved i trädplanteringen minskar trycket på naturskogarna där de tidigare tog ut vad de behövde. Vi-skogen förespråkar dessutom bara plantering av trädarter som har en positiv påverkan på miljön.

Fler val

Comments are closed.