Finns det några sociala effekter av trädplanteringen?

15 maj, 2012 · · Inga kommentarer

Ja, Vi-skogens främsta syfte är att bidra till minskad fattigdom och en hållbar miljö kring Victoriasjön. Koldioxidbindning är en positiv bieffekt. Genom agroforestry förbättras böndernas produktion och familjernas försörjning. Träden ger ved, virke, foder till djuren och frukt till föda och försäljning. Träden bidrar också till att människor blir mindre sårbara för klimatförändringarna. De nya odlingarna har bättre chans att klara sig under extrema väderförhållanden som torka och översvämningar. Genom certifieringen får bönderna dessutom betalt för den nytta träden gör för hela vår planet.

Fler val

Comments are closed.