Är träd verkligen lösningen?

15 maj, 2012 · · Inga kommentarer

Nej, trädplantering är inte en slutlig lösning på den globala uppvärmningen, men det ger oss mer tid att byta till hållbara energikällor och att minska och effektivisera energianvändningen. Tid behövs eftersom växthuseffekten påverkar oss här och nu och omställningen av vår energianvändning är en långsam process. Vi-skogen samarbetar endast med företag som har ett ambitiöst eget miljöarbete och som aktivt arbetar för att minimera sina egna utsläpp. Det globala kolförrådet i vegetationen är 30 procent av allt kol i världens landekosystem. Avskogningen och förändring av markanvändning bidrar till ca 19 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, och jordbruket med ytterligare ca 14 procent jämfört bland annat med industrins 26 procent, transportens 13 procent och energianvändningens 24 procent. Därför är det centralt att ha med träd som en del av lösningen.

Fler val

Comments are closed.