Vatten i torkan

2013-01-28 Av: i kategorin: Praktikanter 2013

I Kenya är vatten en bristvara. Jag har ofta funderat på om de bönder som Vi-skogen arbetar med har tillräcklig tillgång till vatten. Jag frågade bonden David Kwaka hur mycket vatten hans familj konsumerade dagligen på sin gård (läs mer om David Kwaka här). Svaret blev att familjen som består av sju personer, går till floden och fyller en 20l dunk, 6 gånger om dagen. Alltså konsumerar de 120l vatten per dag- vilket motsvarar nästan 1 badkar. Detta om något har fått mig att tänka efter två gånger innan jag låter kranvattnet stå på.

Enbart ett badkar vatten om dagen ger inget över till bevattning av fälten med gårdens alla grödor. För några veckor sedan när vi besökte flertalet bönder fick vi dock lära oss om ”water harvesting” och ”water conservation”. Detta är metoder som på ett effektivt sätt bevarar och utnyttjar det vatten som naturligt finns tillgängligt. Vi-skogen lär ut dessa metoder till bönder och det tillämpas flitigt. Ett sätt att bevara vatten är att gräva diken runt odlingarna så att regnvatten kan samlas och återge vätska under en längre tid, istället för att regnvattnet rinner bort med näringsrik jord. En annan metod är att man bygger diken som leder till en damm där vattnet förvaras, när dammen sedan svämmar över så återförs vattnet tillbaka till jorden. Den sista metoden vi har sett är att man installerar takrännor som mynnar ut i en vattentank. Detta regnvatten kan sedan användas i hushållet men också ledas ut på åkrarna igen med hjälp av en pump och vattenledningar när torkan kommer.

Bonden Maurice Odhiambo Kwadha har investera i både vattenpump och rörledningar. Rören leder han till en flod 1 km bort och vatten pumpas sedan in till en stor vattentank. Med hjälp av pumpen leder han vattnet från tanken, genom slangar med hål i, till sina odlingar. Utav alla de bönder vi har besökt är det få som har tillräckliga resurser för att kunna bevara vatten på ett liknande som Maurice gör. Att investera i takrännor och vattenpump är dyrt och kan ta lång tid att spara ihop till. En vattentank på 1000l kan kosta över 3000 sek, en enorm summa för en Kenyans småskalig jordbrukare.

Det är däremot billigt att gräva diken och plantera träd. På agroforestry gårdar kombineras därför träd och diken för att bevara fukt i marken utan att bönderna behöver investera i dyra bevattningsanläggningar. Vi-skogen lägger därför stor vikt på att bönder ska lära sig hur de ska kunna tillgodose sina vattenbehov utifrån de resurser som finns tillgängliga naturligt.

Innehåll: Tamara Jönsson

Text: Tamara Jönsson och Emma Eineskog

 

Maurice Odhiambo Kwadha har investera i både vattenpump och rörledningar för att kunna vattna i torkan. (Foto. A.Lethagen)

Maurice stora vattentank, till vilken han pumpar vatten från en närliggande bäck. (Foto. A. Lethagen)

 

Maurice leder vattnet från tanken, genom slangar med hål i, till sina odlingar. (Foto: T. Jönsson)

 

Slangen med små hål i som vattnar grödorna när torkan är som värst. (Foto: T. Jönsson)

Ett dike för att samla upp vatten. Trädan håller kvar jorden längst kanterna så att inte diket fylls med jord när regnet kommer. (Foto: A. Lethagen)

 

Ett vattenfyllt dike. Det uppsamlade vattnet återge fukt till marken under en längre tid, istället för att regnvattnet rinner bort med näringsrik jord. (T. Jönsson)

 

En damm där vattnet förvaras, när dammen sedan svämmar över så återförs vattnet tillbaka till jorden. (Foto: T. Jönsson)

/Emma Eineskog