Världens viktigaste vatten

2015-02-20 Av: Siri Axelson, Vi-skogens praktikanter 2014/2015 i kategorin:

Det här med vattenbrist blir väldigt påtagligt när man besöker bönder på Ugandas landsbygd. Det har varit en ovanligt varm torrperiod i år och det märks på gårdarna. Marken är torr, grödorna på fälten har börjat sloka och vattentankarna ekar tomma.

Nog var jag medveten om problemet med brist på rent vatten i världen sen tidigare.  Jag har fått höra många gånger att miljoner människor dör varje år av sjukdomar som uppstår på grund av brist på rent vatten. Och jag har läst någonstans att det genomsnittliga avståndet till dricksvatten i Afrika är 6 kilometer. Men siffror är så mycket mer abstrakt. Här blir det verkligt.

Så vad gör man åt problemet?

Vi-skogen förespråkar olika vatteninsamlingssystem. De ger ut vattentankar till reducerat pris, samt lär bönder hur man bygger egna vattentankar i varierande form och storlek. Man kan även bygga djupa hål i marken som fångar upp regnvatten. Förutom dessa direkta lösningar jobbar Vi-skogen även med olika agroforestry-tekniker som gör att man utnyttjar regnvattnet mer effektivt. Träd och dess rotsystem håller kvar vatten i marken längre, och små diken förhindrar vattenavrinning från odlingarna. Marken täcks med gamla bananblad för att förhindra avrinning och erosion från kraftiga regnfall.

Men dessa vatteninsamlingstekniker är inte till så stor nytta om det inte kommer något regn… Vilket har varit fallet här den senaste månaden. Klimatförändringarna gör att regnen inte kommer som de ska, enligt många bönder vi har pratat med. Margarete Nakigudde är en kvinna som tagit tag i problemet på egen hand. Hon har en stor gård med kor, höns och många olika grödor. Varje dag går det åt 2000 liter vatten till djuren, familjen och de anställda och nu bygger hon en egen brunn för att slippa gå till närmaste brunn för att fylla sina dunkar med vatten. När vi kom hem till Margarete var byggandet i full gång.

DSC_0036 Joseph Nsimbe är en av de anställda för byggandet av brunnen

 

DSC_0038 Joseph Nsimbe och Deo Kasujja hjälper till att dra upp Gerald Bukenya.

 

DSC_0041 Gerald är precis uppkommen ur den 40 m djupa brunnen

 

DSC_0044

Jag och Rebecka fick frågan om vi också ville bli nedhissade i brunnen. Vi tackade nej.