Vad möten kan skapa

2015-02-26 Av: Amanda Dahlin, Vi-skogens praktikanter 2014/2015 i kategorin: Praktikanter 2014, Uganda

Det är otroligt vilken kraft möten mellan människor kan ha. Ofta handlar det så enkelt om att just möjliggöra för människor att träffas. Det är i mötet med en annan person som nya idéer kan skapas. Det behövs någon som tänker annorlunda för att det jag själv tänker ska kunna utvecklas. Det ligger en kraft i att tänka olika och dela erfarenheter, det skapar möjligheter. Det upplevdes under gårdagens workshop.

Vi har nu intervjuat de tio kooperativ och 27 individer som var planerat för vår rapport. Vad vi upptäckte under tiden vi genomförde intervjuer var att många nämnde liknande utmaningar. Vi insåg dessutom att många efterfrågade ytterligare kunskap om hur kooperativ kan bedrivas. Vad bäst att göra åt saken än att låta dessa personer träffa varandra? För det är inte vi som kan komma med svaren, dessa har de själva, vilket bevisades igår.

Upplägget innebar inte att vi skulle stå och föreläsa om hur de skulle kunna förbättra sina kooperativ. Det var de som stod i fokus, de som satt inne med lösningarna. Dagen var till för dem och så blev det, med en bonus att vi fick ytterligare insikt i hur ett hållbart arbete med kooperativ faktiskt kan bedrivas.

Workshop-0227 Uppstartsfika på morgonen, Felly Lwanga från Mbirizi AME närmast och Ssebogwawo Denis från Butenga Coffee Farmers Cooperative Society som häller upp te i bakgrunden.

Värt att nämna är kooperativet som i vår rapport fungerar som ett framgångsexempel. Kooperativets ordförande, Sowedi Sserwadda, var tidigare med i en mindre grupp som fick stöd av Vi-skogen. Den lilla gruppen blev starkare och efter att Vi-skogen lämnat blev den medlem i ett större kooperativ: Kibinge Coffee Farmers Cooperative Society. Sowedi Sserwadda blev vald ordförande och har drivit kooperativet till stora framgångar. En av dem är att de blivit utnämnda till Afrikas bästa kaffeproducenter och har ett starkt samarbete med Fairtrade. Något som visar på den uppskattning Sowedi Sserwadda visar för Vi-skogens arbete är att han samma morgon hade ett möte med Ugandas landschef för Fairtrade. Landschefen fick dock vänta, eftersom Vi-skogen efterfrågade Sowedis närvaro vid vår workshop. Hans deltagande var väldigt inflytelserikt och de övriga kooperativen fick möjlighet att höra om utvecklingen från en liten grupp till att bli en framstående exportör av kaffe. De fick möjlighet att ställa frågor och diskutera utmaningar med Sowedi där han delade med sig av sina erfarenheter.

Workshop-0235 Ssowedi Sserwadda pratar om framgångarna de nått inom Kibinge Coffee Farmers Cooperative Society. Han visade sin tacksamhet för Vi-skogens arbete genom att delta under förmiddagen, möte med landschefen för Fairtrade kom i andra hand.

Att bygga tillit både mot medlemmar och utomstående aktörer sa han vara grundbulten i en framgångsrik verksamhet. För att göra detta nämnde han vikten av att bygga en transparent organisation. God kommunikation, att hålla ordning på bokföringen och kontinuitet i produktion bidrar till detta.

Workshop-0273

Workshop-0260

Eftermiddagen spenderades i smågrupper för att diskutera frågor gällande de egna kooperativen och hur dessa skulle kunna utvecklas. Vikten av transparens, att värna om medlemmarna samt idéer för hur kooperativet kan generera eget kapital var några av de lärdomar som deltagarna sa sig ta med från dagen. David, en energifylld person med många idéer lyfte argumentet som är väl så viktigt att påminna sig om: om eget insamlade pengar används, blir engagemanget dubbelt upp för investeringen och verksamheten.

Workshop-0249 David Kavuma från Kabwangu Cooperative Society.
Workshop-0274 Gruppdiskussioner i skuggan.
Workshop-0288 Joseph Mogera och Felly Lwanga från Mbirizi AME diskuterar hur de kan bygga ett transparent kooperativ.
Workshop-0295 Presentation och diskussion av slutsatserna som kommit upp under dagen.

Vi-skogen fick drösvis med lovord och det går inte att undgå den påverkan organisationen haft för dessa bönder. Det går dessutom inte att förneka det värde en nätverksträff kan ha. Att få möjlighet att sitta ner och diskutera utmaningar de står inför och hur dessa kan lösas på bästa sätt gav ledarna inom kooperativen ny inspiration och vilja att förbättra deras verksamheter.

Att dela med sig kan vara något av det mest inspirerande man kan göra.

  • Frida

    Vilket underbart initiativ från er sida att anordna en workshop eftersom det finns en enorm kunskap bland medlemmarna i de olika kooperativen.

  • Hans

    Roligt att läsa om den lyckade workshopen med kooperativen. Det är en tydlig bekräftelse på att det jobb Vi-skogen gör fungerar och ger resultat. /Hans

  • Robert Norman

    Onekligen inspirerande