Träd för städer

2013-02-11 Av: i kategorin: Praktikanter 2013

Innan vi lämnade Kenya för en vecka sedan var vi och besökte en av de skolor som Vi-skogen arbetar med. Skolan heter Nyakongo Primery School, och ligger en timmes körning från Kisumu i östra Kenya.

Pheny har precis kommit tillbaka från en månads semester och ursäktande berättar hon att det brukar vara bättre ordning i köksträdgården än vad det är just nu. För fyra år sedan började skolan samarbeta med Vi-skogen i ett projekt som heter Threes for Cities (Träd för städer). Skolan har, med lärarinnan Pheny Abonyo i spetsen, startat en agroforestryklubb för eleverna, en grupp som arbetar aktivt för att göra skolmiljön grönare. I ett rektangelformat område framför den låga skolbyggnaden frodas grönskan. Små och stora träd blandat med mindre buskar. Genom den steniga och torra marken tränger det nyplanterade gräset fram. Skuggan från träden sträcker sig över skolbyggnadens blanka plåttak. Mellan träden är temperaturen betydligt svalare än på den torra grusplanen bredvid. Trädområde används som skolan samlingssal.

I ett rektangelformat område framför den låga skolbyggnaden frodas grönskan. (Foto: A. Lethagen)

Skuggan från träden sträcker sig över skolbyggnadens blanka plåttak. Mellan träden är temperaturen betydligt svalare än på den torra grusplanen bredvid. (foto: A. Lethagen)

Barn i blåa skoluniformer leker och spelar fotboll på den sluttande grusplanen som är skolgården. I bortre änden syns en stor spricka i marken, spår efter jorderosion. När regnet kommer tar vattnet med sig den torra jorden och lämnar marken stenig och med stora sår. Tidigare var skolgården fylld av sprickorna och det var svår att hitta en platt yta att spela fotboll, på berättar Pheny utan att ta blicken från den hårt pumpade fotbollen som flyger fram över skolplanen. I agroforestryklubben får eleverna lära sig hur träd kan hjälpa till att förhindra att jorden eroderar. Runt fotbollsplanen har klubben planterat träd likt en häck samt börjat plantera gräs innanför häcken. Markproblemen har minskat drastiskt, trädens rötter och gräset håller jorden på plats.

En stor spricka i marken, spår efter jorderosion. När regnet kommer tar vattnet med sig den torra jorden och lämnar marken stenig och med stora sår. (Foto. A. Lethagen)

Runt fotbollsplanen har agroforestry klubben planterat träd likt en häck samt börjat plantera gräs innanför häcken. Markproblemen har minskat drastiskt, trädens rötter och gräset håller jorden på plats. (Foto. A. Lethagen)

Vid nedre delen av skolans område, där sluttningen plattas ut har barnen planterat en större träddunge. Första trädet planterades för bara fyra år sedan men på den korta tiden har en oas växt fram. Pheny pekar på det skogsliknande trädområdet och säger ”Träden ger barnen en plats allt leka i skuggan. De älskar träden och tycker det är väldigt roligt att lära sig plantera dem. Många av barnen har tagit med sig små trädplantor hem till sina föräldrar och fört kunskapen vidare till dem”

På skolans baksida springer några barn runt mangoträden som omger det trädgårdslandet som är anlagd där. Trädgårdslandet består rader med tomater och av en lokal grönsak som ser ut som en blandning mellan spenat och grönkål. Mittemellan raderna växer bönor av olika sorter och tidigare har det även växt både söt- och vanlig potatis.  Köksträdgården är en viktig komponent i Vi-skogens skolprojekt. Det långsiktiga målet är att det ska växa tillräckligt med mat på skolan för att alla barnen ska kunna få lunch. ”I dagsläget är vi inte där än, men vi har tillräckligt med fruktträd för att barnen ska få antingen mango, papaya eller banan varje dag under skoltid.”

Threes for Cities är ett skolprojekt som startade med mål att göra skolmiljön i stadsskolor mer gröna och levande. Nyakongo Primer School, som Pheny Abonyo arbetar på, ligger långt ut på landet och var från början inte inräknade i projektets målgrupp. Men Vi-skogen arbetar med flera bönder i området och runt hörnan från skolan ligger ett av fältkontoren.  Det var Pheny som sökte upp Vi-skogen och övertygade lokalpersonalen att skolan skulle få vara med i projektet. ”Att börja arbeta med Vi-skogen har varit det bästa beslut vi tagit på skolan. Vi märker stor positiv skillnad i skolan yttre miljö. Barnen älskar det och vi lär ut en hållbar jordbruksmetod till nästa generations bönder” berättar Pheny stolt och hennes glädje är inspirerande.

Pheny Abonyo visar mig runt på skolgården och säger stolt -Att börja arbeta med Vi-skogen har varit det bästa beslut vi tagit på skolan. Vi märker stor positiv skillnad i skolan yttre miljö. Barnen älskar det och vi lär ut en hållbar jordbruksmetod till nästa generations bönder. (Foto:A. Lethagen)

Där den sluttande skolgården plattas ut har barnen planterat en större träddunge. Det första trädet planterades för bara fyra år sedan.(Foto. A. Lethagen)

/Emma Eineskog