Tankar om mat

2014-11-26 Av: Siri Axelson, Vi-skogens praktikanter 2014/2015 i kategorin:

Här i Uganda är kött en lyxvara, och många blir förvånade när jag tackar nej till kött och säger att jag är vegetarian. Varför? Skälen är många, men en anledning är miljöaspekten – det går åt mindre energi att äta det som odlats, än att låta det gå via ett djur först. Som miljövetare tycker jag att det är spännande med matförsörjningsfrågor. En av de största utmaningarna vi står inför idag är just hur vi ska försörja en växande världsbefolkning som konsumerar allt mer.

Jag läste nyligen en artikel där några forskare kritiserade ekologisk odling, delvis för att det kräver större ytor och inte kan försörja tillräckligt många. Enligt mig är inte ekologisk odling den bakomliggande orsaken till svält (nu och i framtiden), utan kanske snarare följande:

- Fördelning av maten. Det finns mat så det räcker, den når bara inte ut till alla.

- Matsvinn. Enligt FN slängs idag 30 % av all mat som produceras.

- En ohållbar köttproduktion. Av allt som odlas idag går ca 70 % till djurfoder enligt Naturvårdsverket.

Nu menar jag inte att alla ska sluta äta kött. Men jag tror att attityden till mat måste förändras – vi måste fråga oss varifrån maten kommer och hur den är producerad.

Kor

I Uganda är nästan all odling ekologisk, helt enkelt för att de flesta bönder inte har råd med bekämpningsmedel och konstgödsel. Istället har de egna kor eller getter som ger näring åt jorden, så att det fungerar som ett kretslopp. Men på andra ställen i världen ser det annorlunda ut, med en mycket mer intensifierad djuruppfödning. Det får mig att undra vart utvecklingen är på väg, ofta känns det som att man eftersträvar västerländska ideal när det gäller matvanor. Mer kött, mer fett och mer socker. Samtidigt visar forskning på växande hälsoproblem i länder med ökad konsumtion av dessa varor…

Jag hoppas att inställningen till mat är på väg att ändras. Vi måste tillbaka till ett mer hållbart jordbruk om vi ska kunna fortsätta bruka jorden i framtiden. Jag tror att det är superviktigt att stödja de småskaliga bönderna som odlar på naturens egna villkor – vilken tur att Vi-skogen finns alltså :)