Snacka om agroforestry

2014-10-24 Av: Amanda Dahlin i kategorin: Praktikanter 2014, Uganda

Det är mycket intryck så här i början. Mycket tankar, mycket reflektion kring skillnader och likheter. Några av de skillnaderna jag uppmärksammar är det gröna landskapet, de nyfikna barnen och gatorna som är fyllda med människor oavsett vilken tid på dagen. Likheterna är svårare att lista, de visar sig inte lika tydligt. Men något skulle väl vara den skämtsamma ton som finns på kontoret, de sociala tillhållen i form av barer och restauranger, bankerna som ligger på rad, mobilerna som finns i allas händer och musiken som spelas på gatorna (även om det tyvärr sällan spelas musik på gatorna i Sverige). Insikter om skillnader och likheter kommer med största sannolikhet att bli fler efterhand och analyserna kan garanteras göras i en mer djupgående form ju längre jag varit här. Det kan bli ett inlägg av det i framtiden.

Nu lite om våra första dagar på plats. De har inneburit introduktion till Vi-skogens arbete här i Uganda i kombination med att lära känna kollegor och Masaka som stad. Utöver det har vi under första veckan hunnit med att besöka två verksamheter som Vi-skogen har arbetat med tidigare men som fasades ut 2008.

Det är inspirerande med de exemplen som visar på lyckade projekt, där arbetet, trots att Vi-skogen inte varit delaktig på många år, fortsätter och blir starkare. Det är de historierna som motiverar och visar på vikten av det arbetet som görs. Det är häftigt att se hur kunskap leder till möjligheter att förändra sin vardag och framtiden för sig själv och sina barn.

DSC_0108 Mr Lubega satsar helhjärtat på agroforestry

Den här mannen, Mr. Lubega, har verkligen dragit upp skjortärmarna och levererat högpresterande agroforestry. Snacka om att tänka helhet och sammanhang för att hitta de bästa kombinationerna och på så sätt få ut så mycket som möjligt av marken som ägs. Han kör all in Vi-skogenmetoder med vedbesparande spis och kombinerar getter, grisar, höns som används fördelaktigt för hans jordbruk som innehåller alla möjliga grödor och träd.

DSC_0105 Mr Lubega vid fiskedammarna
Mr Lubega-0091 I bakgrunden syns Maesopsisträdet med den ljusa stammen, i förgrunden syns bananträden.

Maesopsisträdet var något av de första träd som planterades eftersom marken var uttömd på näring när han började jobba med Vi-skogen 1996. Trädets rötter fäste näring i marken och trädets stam och krona gav skugga. Efter detta går det att börja snacka kedjereaktion för träden gjorde att han kunde börja odla bananträd, som stärkte marken ytterligare. För något år sedan kunde han dessutom börja odla kaffe bland alla andra växter som idag kan hittas på hans mark. Sen kan även de fyra fiskdammar nämnas som han har lyckats skapa inkomst genom. Hans framtidsplaner är att köpa 100 mjölkgetter, han har därför odlat för att det om 8 månader ska finnas ett buskage som ska fungera som staket när getterna är på plats.

Agroforestry är en livsstil och att tänka helhet har  bevisats skapa stort värde.

  • Anna Ioannou

    Häftigt!!