Odlingskooperativet Svett

2012-11-12 Av: i kategorin: Praktikanter 2013

Francis möter oss med ett gnistrande leende när vi kliver ur den vita Vi-skogsjeepen som av en händelse nu är marmorerad av brun lera. Vi har färdats på ömsom susande motorvägar, ömsom vägar inte bredare än svenska skogsstigar. Chauffören ber oss veva upp rutan när vegetationen är alltför tät. För ormarnas skull. Eller vår snarare.

Francis Ategeka är ordförande för det nystartade odlingskooperativet Svett

Byn där Francis sedan sju månader driver odlingskooperativet Entuyano (=svett) tillsammans med ett femtiotal vänner kallas Katikampanda och ligger i Gomba-distriktet. Kooperativets namn anspelar på filosofin att goda resultat kräver hårt arbete. Francis berättar att startsträckan från idé till handling var kort.

- Jag var med på ett politiskt möte när en fältarbetare för Vi-skogen kom fram och presenterade sig. När han berättade om agroforestry-metoden föll jag pladask!

Jackline Uweneza är en av kooperativets stolta medlemmar.

Trots att gruppen endast har varit verksam i drygt ett halvår har de redan ett brett sortiment av träd och grödor. På de tre plantskolorna trängs träd som ger virke och vindskydd med basvaror som jams, majs och kassava. När plantorna blir tillräckligt stora får de lämna den skyddade tillvaron i skuggan av de torkade bananbladen och ge plats för nya frön att gro. De färdiga plantorna sätts ut efter noggranna uträkningar – ett träd ger skugga åt en gröda som hindrar ogräset från att tränga bort en annan. Ingenting lämnas åt slumpen.

Francis visar mångfalden av grödor som drivs fram på kooperativets plantskola.

I dagsläget används det mesta av produktionen i Katikampanda för egen konsumtion, men kooperativet planerar att expandera. Med hjälp av Vi-skogens organisationsutvecklingsprogram och noggranna marknadskalkyler hoppas de kunna öka sin inkomst. Högst på önskelistan står en kvarn. Med den skulle de kunna omvandla färsk majs till majsmjöl och försörja samtliga skolor i byn med lokalproducerat mjöl. Jag frågar hur utsikterna för investeringen ser ut och Francis svarar tvärsäkert:

- Om tre år har vi kvarnen. Då är vår och skolornas försörjning tryggad, i 15 år framöver!

/Agnes Lanker