Mens och millenniemål

2014-12-10 Av: Rebecka Gustafsson i kategorin: Praktikanter 2014, Uganda

Millenniemålen kallas de åtta mål för utveckling som FN satt år 2000 under millennietoppmötet där 147 deltagare från samtliga medlemsländer fanns representerade. Millenniemålen kallas också för världens löfte till de fattiga och 2015 är året man önskar att dessa ska vara uppnådda.

Mål 1: Halvera jordens fattigdom och hunger
Mål 2: Se till att alla barn får gå i grundskola
Mål 3: Öka jämställdheten mellan kvinnor och män
Mål 4: Minska barnadödligheten
Mål 5: Förbättra mödrahälsan
Mål 6: Stoppa spridningen av HIV och AIDS
Mål 7: Säkra en hållbar utveckling
Mål 8: Öka samarbetet kring bistånd och handel

(källa: http://www.millenniemalen.nu/)

-

En av Vi-Skogens avdelningar är Barn och Ungdomar. Fokusområdet är omfattande och jag kommer att skriva mer om arbetet som bedrivs men väljer att avgränsa inlägget till att handla om mens. Jag minns själv paniken när jag fick min första mens, även om jag var förberedd för att den någon dag skulle komma. Tänk dig paniken när du inte har någon aning.

Det förekommer att unga tjejer tvingas stanna hemma från skolan de dagar de har mens eftersom de saknar tillgång till mensskydd. Detta innebär att dessa tjejer kan missa upp till en veckas utbildning i månaden. I längden blir detta rätt mycket, speciellt om vi betänker att den är regelbundet återkommande. För att arbeta mot millenniemål 2, barnens rätt till grundskola samt millenniemål 3, öka jämställdheten mellan kvinnor och män, är det nödvändigt att vidta åtgärder för att undvika att något så enkelt som mens ska få ställa till med så mycket problem.

Det finns både en och annan lösning. En nödlösning som många tvingas använda sig av är att riva sönder tröjor eller slita stoppning ur madrassen för att förhindra blodflödet. Det mest uppenbara är att både madrasser och kläder går sönder men den kanske största risken rör de rent sanitära förhållandena. Sanitetsmål hittar vi under millenniemål 7. En av Barn och Ungdoms uppgifter är att sprida betydelsen av samt förespråka hygien i skolorna.

Ett sätt att möta problemet är genom bindor. Nej, inte engångsartiklarna vi blodar ner och kastar i soporna hemmavid. Bindor du kan tvätta och använda igen. De är enkla att sy upp och genom subventioner blir priset överkomligt. Anledningen till att man inte ger ut dessa gratis är för att vi tenderar behandla gratisprodukter vårdslöst. Ser man det som en investering skapas incitament för att ta hand om produkten vilket leder till att livslängden ökar. Dessutom skapar det sysselsättning. För att inte glömma det faktum att tjejer kan gå till skolan även när de har mens. Och att de slipper riskera infektion och sjukdomar.

Bra grej va?

Förresten, innan jag känner mig klar här. Visste du att tamponger och bindor är klorblekta? Att de ytbehandlas och kan innehålla plaster? Hur roligt är det att gå runt med sådant i trosorna, eller ännu värre, i vaginan!? Dessutom är tampongens uppsugningsförmågan så grym att… ptja, det är bra att behålla lite fukt. Det finns där av en anledning.

Under millenniemål 7 finner vi miljömässigt hållbar utveckling. Snart är det jul. Jag tipsar om att köpa en menskopp till någon som blöder och inte har hittat ut ur engångsproduktsdjungeln. Den kan användas om och om igen och är så mycket mindre påfrestande för yttre såväl som inre miljö.

Save a tree, save a vagina.