”Med träd tar det tid att skörda fördelar.”

2014-03-10 Av: Linda Andersson i kategorin: Landsbygd

JaneAchieng_Kisumu_FieldOfficer_340

Det är 38 grader varmt när Jane Achieng drar på sig motorcykelstället. Solen står högt men hon verkar inte det minsta besvärad, snarare upprymd. Jane är på väg till en av bönderna i Kombewa distriktet för att följa upp hur det gått efter senaste utbildningen av familjerna där. En vanlig dag på jobbet helt enkelt för Vi-skogens riddare: fältarbetarna på boda bodas.

-  En vanlig vecka för mig består mest av fältbesök. Ofta träffar jag först bonden under en utbildning och vi diskuterar olika odlingsmetoder. Men sedan följer jag upp dem individuellt för att se hur det går. Kanske har de redan börjat på egen hand t.ex. med en kompost eller någon annan metod, med får inte riktigt det att funka, då åker jag ut och kollar vad hon gör rätt och fel.

Jane är inne på sitt 11:e år på Vi-skogen. Hon har nyligen bytt till ett nytt distrikt i Kenya och håller fortfarande på att lära sig namnen på alla de hundratals familjer hon ansvarar för.

- Vi-skogen jobbar med bondegrupper, inte enskilda bönder. Så det första vi gör med en ny grupp på kanske 10-25 personer är att ge dem en introduktion om Vi-skogen. Vad står vi för? Vad är egentligen agroforestry? Ofta möts vi med en aha-upplevelse från bönderna när vi berättar om hur de med hållbart jordbruk kan anpassa sig till klimatförändringarna. “So that is why we harvest so little – now we want to improve.” På så sätt kommer önskemålet på mer kunskap från bönderna själva utifrån deras behov. Det är det allra bästa, för då vet vi att de kommer implementera det som de lärt sig.

Men visst, det är ingen enkel match att få tusen och åter tusentals bönder att ändra sina odlingsmetoder och plantera träd.

- Alla bönder är olika och har olika motivation. Om de inte har en passion för jordbruk och en plan med sin gård, då är det svårt att inspirera dem. Ibland vill man bara ge upp. Ibland känns det som om man inte levererar resultat av sitt arbete. Men så träffar man bönder som verkligen imponerar. Jag kanske ger en familj råd en dag och nästa gång jag besöker gården så har de tagit det rådet och gjort verklighet av det. Då känner jag att jag gör skillnad.

För att sprida goda exempel försöker Jane låta bönder träffa varandra och dra lärdom av andras framgångar.

- En bonde som börjat använda träd som gödselmetod kan berätta för andra bönder hur skördarna förbättrats på hennes gård. Hon kan berätta hur hon tänker tjäna pengar på timret när träden växt färdigt. Eller hur det ger foder till hennes djur. Eller hur hon kan sälja trädplantor från sin egen plantskola. Det kan motivera andra att börja och så sprids kunskapen. Fler bönder kan börja se träden som en källa till inkomst.

Vi-skogens sätt att arbeta skiljer sig från många andra organisationers. Trädfröer och utbildning står i främsta rummet – aldrig allmosor.

- Förr när vi började jobba med en ny grupp bönder så kom en del till mötena och förväntade sig att få saker eller pengar. Men när vi då erbjöd utbildning så drog sig såklart en del tillbaka. Idag ångrar de sitt beslut. De ångrar sig när de ser förbättringarna som skett på de andra gårdarna runt omkring. Men med träd tar det tid att skörda fördelar. Och alla är inte tålmodiga.

Nu börjar ändå Jane svettas under hjälmen. Dags att ge sig av. Nya bönder. Nya äventyr.

JaneAchieng_Kisumu_FieldOfficer_355