Is something better than nothing?

2013-12-05 Av: Anna Samuelsson i kategorin: Praktikanter 2013

GMO i Tanzania.Kan modern teknik hjälpa tanzanier klara klimatförändringar och bekämpa hunger?

Tanzania är ett hungrigt land. Hungrigt på kunskap. Hungrigt på jobb. Hungrigt på affärer. Hungrigt på framsteg. Hungrigt på mat. Entreprenörsandan och företagsamheten i detta land är enastående. Alla är sysselsatta med något och organisationsverksamheten blomstrar. Ett land som är på väg- trots motgångar, fattigdom och korruption. Men det finns något som är tanzanierna övermäktiga: Vädret. Klimatet. 80% av människorna är småskaliga jordbrukare. Landets matproduktion är beroende av regnperioderna, de långa regnen mellan mars-maj och de korta regnen september-november. Regnen har under flera år förskjutits och inte varit lika regelbundna som förr. Bönderna vet inte när de kan så. Grödorna gror inte. Marken torkar, och när regnet väl kommer är det i sådana mängder att det dränker grödorna. Ingen plan B finns. Ingen skörd betyder hunger.

Torka och översvämning dödar grödor i Tanzania.

Att förädla frön är ingen nyhet utan något människan gjort länge. Att korsa olika frön för att få fram bättre, tåligare egenskaper hos grödor och därmed ge säkrare skördar.

GMO, Genetically Modified Organisms, är ett annat sätt att ge frön och grödor nya egenskaper. Genom bioteknik kan grödor få DNA av virus, bakterier, djur eller andra växter, och få egenskaper som inte går att få genom förädling. Fenomenet är relativt nytt, med störst genomslag i USA.

Om dessa grödor, framtagna i laboratorium, påverkar människor, djur och natur negativt finns ingen forskning på ännu. EU har sagt nej. Afrika gjorde detsamma 2009, officiellt. Men i Tanzania pågår just nu en konflikt om etik och moral. President Jakaya Kikwete förespråkar GMO och ser denna teknik som ett steg i landets jordbruksutveckling och ett sätt att bekämpa hunger. Regeringen håller med och kan också se GMO som en del i anpassningen till klimatförändringar. Att Tanzania skrivit under emot GMO verkar nu vara bortglömt.

Men folk, forskare och universitet är skeptiska. Hur kan frön framtagna i laboratorium ge säker, hälsosam mat? Och visst måste grödor komna ur frön som är resistenta mot bekämpningsmedel ha spår av kemikalierna i sig? Jorden de växer ur är ju inte resistent utan tar upp bekämpningsmedlet. Och hur kan man ens komma på tanken att ta DNA från djur och virus och ge till grödor? Diskussionen är het, och frågan ligger nu hos parlamentet som lutar mer åt folket i åsiktsväg. Inga beslut är ännu tagna.

Sydafrika, ett land med mycket GMO-produktion. Ett land som exporterar till Tanzania.

Cancer ökar i Tanzania. Enligt Zuberi Mustapha, ansvarig för hållbar energi och klimatförändringar på Vi-Skogens kontor i Musoma, är importen av GMO-mat från Sydafrika en mycket trolig bakomliggande faktor.

Zuberi Mustapha, Sustainable energy & Climate change officer.

”Maten finns här i Tanzania. Vi behöver inte producera mer, vi behöver infrastruktur och handelsmöjligheter så att alla kan ta del av den.”

Lobbyister propagerar för GMO. Att det finns mycket pengar att hämta i GMO. Självklart vill regeringen ha en del av kakan. Men till vilket pris?

”Vi behöver inte GMO. Tanzania har klarat sig igenom förändringar i klimatet förut, utan GMO.” avslutar Zuberi Mustapha.