”Ingen vill ha en biogasanläggning!”

2015-02-16 Av: Alfred Fransson i kategorin: Praktikanter 2014, Rwanda

En bekant i Lund som höll på med sitt exjobb kopplat till biogasanläggningar ondgjorde sig en gång över hur folk i Sverige kan vara tjuriga när det kommer till att bygga nya saker. ”Ingen vill ha en biogasanläggning” utbrast hen i frustration. Tydligen är det många som överklagar byggandet i tillståndsprocessen. Det är synd att det finns sådana tendenser. Att röta slam från reningsverk är ett sätt att framställa fordonsgas för att driva bussar i kollektivtrafiken till exempel.

Biogas är något Vi-skogen jobbar med. Istället för slam från reningsverk används kodynga. Och kor är det vanligt att bönderna har i Rwanda. Regeringen har jobbat med ett program som gått ut på att alla hushåll ska ha varsin ko. Det programmet vet jag dock inte så mycket om. I alla fall, dyngan samlas in och blandas med vatten. Därefter leds blandningen vidare in i en kammare där rötningen kan börja. Trycket i kammaren ökar då det bildas mer gas och trycker vidare massan som kommer ut som kompost/gödsel som går att använda i odlingen. Gasen stannar kvar inne i kammaren och kan användas vid matlagning. Detta minskar åtgången av ved och låter fler träd stå kvar.

Nduba-1785 När korna inte producerar biogas är de ute på grönbete.

Vi gör ett besök hos Stephanie Mukabagorora i Nduba-sektorn i Gasabo-distriktet. Hon har man och sju barn och började samarbeta med Vi-skogen 2008. Vi slår oss ner på några stolar och bänkar längs med husväggen på innergården. På stolen jag sitter på står det ”Arfred”. Det visar sig att jag har samma namn som Stephanies man (det är ingen skillnad på L och R i kinyarwanda). Huvudsyftet med besöket är att titta på hennes biogasanläggning, men hon samlar även in regnvatten, driver upp egna plantor, säljer passionsfrukt och bananer och föder upp grisar. Jag inser att jag inte vet om gödselstackar i Sverige utnyttjas idag.

Nduba-1759 Stephanie Mukabagorora berättar om sin anläggning. Oscar Nzayirambaho tolkar. Kodyngan läggs ner cementkonstruktionen i bakgrunden där den blandas vatten (1:1). Efter det förs den vidare in i kammaren. Röret mellan mig och Oscar är för att koppla på ett utedass i framtiden. Foto: Ellen
Nduba-1758 Här under finns rötkammaren. Komposten trycks ut längst till höger. Foto: Ellen

En biogasanläggning är en stor investering. Den här gick loss på 800 000 RWF. På marknaden får Stephanie 1 200 RWF för varje kilo passionsfrukt. Tackvare att kostnaden för anläggningen kan delas mellan regeringen, Vi-skogen och Stephanie så är det ändå möjligt. Det betyder att Stephanie nu sparar både tid och pengar på matlagningen eftersom spisen tänds på ett litet kick. Det blir inte alls lika rökigt inne i köket längre, vilket är positivt ur hälsosynpunkt. Anläggningen är även byggd för att ett utedass ska kunna kopplas in. Så långt har dock inte bygget inte kommit än.

Nduba-1764 Stephanie visar hur spisen tänds. Foto: Ellen
Nduba-1768 Närbild på spisen. Foto: Ellen

Vi gör även ett studiebesök i en ekoby precis på gränsen till Uganda. Kabeza heter byn som ligger i Rubaya-sektorn i Gicumbi-distriktet. Det är REMA (ungefär Rwandas naturvårdsverk) som är initiativtagare. Totalt är det 40 hushåll. Alla tak leder regnet till sju underjordiska tankar, som invånarna kan hämta vatten ifrån. Byn är organiserad i ett kooperativ och varje hushåll får ta fyra jerry cans (4 x 20 liter) varje dag mot en avgift på 500 RWF per månad. De säljer även vatten till personer utanför byn (20 RWF/jerry can). Pengarna de får in används till underhåll och reparationer av systemet.

 

Rubaya-DSC_0396_1_1 På andra sidan dalen ligger Uganda. Gränsen utgörs av en smal flod.

Kabeza har även en biogasanläggning. Alla hushålls toaletter är uppkopplade. Jag glömmer fråga om det är spoltoaletter, men det finns i alla fall pumpar som ser till att avföringen kommer in i rötkammaren. Den producerade gasen räcker nästan för att förse alla spisar med den gas de behöver. Resterna samlas i ”basänger” där det blandas med organsikt material för att göra kompost. Det är intressant att se en mer storskalig lösning. Baptiste (min handledare) konstaterar dock att det behövs fler träd i kombination med terrasserna där byn har sina odlingar för att motverka erosion.

Rubaya-0095 ”Bassängerna” för komposten i Kabeza. Komposten kommer ut från rör i högra delen av bilden. Foto: Fia
Rubaya-0101 Baptiste och jag kollar läget och gör anteckningar. Foto: Fia

Det största biogasprojektet i Rwanda är utvinningen av metan från Kivusjön. Den ligger på gränsen mellan Rwanda och Kongo-Kinshasa och är en av tre kända ”exploderande sjöar” (de andra två finns i Kamerun). Sjön har en yta på 2 700 km2 och en volym på 500 km3. Utbrott är väldigt sällsynta, men då det bor ca två miljoner människor runt sjön så skulle konsekvenserna vara katastrofala. Ett utbrott eller en explosion betyder inte att sjön helt plötsligt förvandlas till ett eldklot. Istället bubblar stora mängder metan och koldioxid upp ur sjön och tränger undan luften, vilket gör att människor och djur inte kan andas. För att minska risken för detta så har utvinning av gasen påbörjats. Energimässigt skulle det kunna innebära att Rwanda utöver att kunna tillgodose sina egna behov kan börja exportera el till sina grannländer. Det är en biogasanläggning ganska många skulle vilja ha!