Hur man får bananklasar som väger 100 kg utan kemiska gödningsmedel.

2014-08-11 Av: Linda Andersson i kategorin: Rwanda

StephanieMukabagorora_MuremureVillage_Rwanda_2014-06-10-100-(28) Stephanie Mukabagorora bor med sin man och sina sju barn i Muremure, Rwanda. På sina två hektar mark odlar hon bananer, tomat, eggplanta, bönor – och har två kor och en kalv. Fodret får hon från träden – och gödseln använder hon till sin egna biogasanläggning för att få gas till matlagning och lampor. Kretslopp helt enkelt.

”Kom ska jag visa dig en sak,” säger Stephanie Mukabagorora och drar med mig bort till fältet med bananplantor. Hon ställer sig stolt under en gigantisk stock fylld med gröna bananer, den måste få stöttning för att inte stammen ska brytas av tyngden.

Förr fick jag banastockar som vägde 15-20 kg som jag sålde för 500 franc (5 kr). Men nu får jag stockar som väger 80-100 kg, och jag säljer dem för 50 kr, berättar Stephanie stolt.

Så vad är hemligheten? Tamtamtamtaaaaaa: Träd. Träd som ger bra kompost och binder kväve i jorden. Och smarta jordbuksbetoder. Rejäla gropar omger bananstammarna, de samlar vatten och låter det långsamt långsamt sippra ner till rötterna, istället för att bara låta regnvattnet rinna bort från åkern. Marken runt om plantorna täcks av ett lager med torrt gräs och kvistar, ett slags kompostgödsel som bevarar fukten i jorden och samtidigt förbättrar jordmånen. Det är genom  bondegruppen Abasusurutsarugo som hon och tio andra kvinnor i byn lärt sig trixen och fått del av Vi-skogens utbildningar. Trix som blir stora bananer och större inkomster.

- Jag har fått nya färdigheter både inom jordbruk och trädplantering. Jag tror jag planterat 30 eller 40 träd. Det har hjälpt mig förbättra produktiviteten på gården, förbättra jorden och öka skördarna. Nu kan jag sälja mer och få mer pengar till familjen.

Det lyser om Stephanie när hon berättar om kvinnogruppen och dess gemensamma framgångar. Hon ser sig själv som en förebild för andra och en röst för andra i sin by.

- Jag är stolt över vad jag åstadkommit! Jag känner tilltro till framtiden och hoppas kunna vara helt självförsörjande snart. Jag hoppas att det kommer gå bra för mina barn i skolan så att de får bra jobb när de är klara.

FablineMutuyemariya_Rwanda_2014-06-11 Stephanies 12-åriga dotter Fabline Mutuyemariy har redan bestämt vad hon vill bli när hon blir stor – fruktodlare med massor av fruktträd.
  • Karl Hermanson

    Vilka träd planterade hon. Är de baljeväxtträd?

    • Linda Andersson

      Stephanie har planterat bland annat 6 citrus, 1 macadamia, 30 calliandra.