Hur kan arbetsmetoderna spridas till så många som möjligt?

2014-11-10 Av: Amanda Dahlin i kategorin: Uganda

Det finns en del svårigheter i att ha bönder som målgrupp, framför allt i ett land där en stor del av vägarna till just denna målgrupp saknar asfalt. Det kan ta timmar att komma fram till den tänkta slutdestinationen och under regnperioderna förvärras möjligheterna att komma fram ytterligare. Det uppstår fler svårigheter då materiella tillgångar är kraftigt begränsade och mycket av den dokumentation som görs sker förhand i anteckningsblock. Den datoriserade världen har onekligen förenklat allt vad gäller dokumentation och kommunikation, men den har inte i stor utsträckning nått landsbygden i Uganda ännu. Det är många utmaningar som ska övervinnas för att arbetsmetoderna och kunskapen ska nå ut till den enskilde bonden. Ändå har vi i veckan träffat en mängd bönder som implementerar och drivs av just de värdeord som vi satt och diskuterade på Vi-skogens kontor i Stockholm veckorna innan vi reste hit.

Vi har under veckan fått följa med ut i fält. Vi har träffat partnerorganisationer, spar- och lånegrupper, enskilda bönder, bondegrupper, kooperativ och nätverk. Många av dem fungerar som underundergrupper i förhållande till Vi-skogen. Vi-skogen utbildar och stöttar partnerorganisationen som sedan utbildar och stöttar en jordbruksorganisation i ett visst område som i sin tur involverar flera olika sammansatta bondegrupper. I mötet med samtliga aktörer har samma värdeord och metoder lyfts fram som grundläggande i arbetet. Undergrupper till undergrupper till undergrupper, och ett magiskt engagemang löser de barriärer som finns och visionen hittar vägen från huvudkontoret i Stockholm till bönderna i Uganda. Genom att målmedvetet inrikta sig till grupper istället för till enskilda individer blir spridningen multipel. Genom att strukturerat bygga relationer med organisationer i Uganda som redan arbetar med att stötta bönder kan de bästa metoderna rota sig och bli långvariga. Genom att stötta dessa organisationer med fördjupad kunskap om hållbart jordbruk skapas en motorväg av information från Vi-skogenkontoren ut till bönderna och tillbaka igen trots en total avsaknad av reella sådana.

IMG_7656 Joseph Wallusambi visar stolt upp sin plantodling av bland annat mango-, papaya-, kakao- och kaffeträd.
Blogg 4-7640 Ordförande Mr. Ssevviiri välkomnar oss och presenterar arbetet i KONOKYE (Kanoni Kyegonza Farmers Financial Network). Detta är en bondegrupp som stöds av GODIFA som får stöd av MPIFA som i sin tur är partnerorganisation till Vi-skogen.
Blogg 4-0173 Styrelsen i den miljögrupp som startats på Buwama Modern Primary School på initiativ av MPIFA, en av Vi-skogens partnerorganisationer (Fotograf: Rebecka Gustafsson)
Blogg 4-0020 Ordförande Halona Sentome (i grön klänning) går igenom vilka av medlemmarna som har betalat in till den sociala fonden. Detta är en fond som varje medlem betalar till vid varje månadsmöte. Pengarna fungerar sedan likt en försäkring och ska användas vid nödsituationer och lånas då ut utan ränta.
 • Maja

  Det är mäktigt!

 • Hans

  Vi-skogens sätt att arbeta verkar fungera mycket bra. Roligt att läsa.

 • Annsophi Hamark

  Vilka upplevelser du får var med om!

 • Džana Damjanović

  Fantastiskt att det finns en så bra struktur så att ni med relativt lite effort kan nå ut med budskap, visioner och metoder från kontoret till bönderna! Vilka härliga bilder!