Helhet

2014-11-01 Av: Rebecka Gustafsson i kategorin: Praktikanter 2014, Uganda

Vi tar varandra i händerna när mötet avslutas. Det sista paret händer som flätas sluter cirkeln. –We are all one.

Det är därför vi gör det här.

Det är när vi separerar som vi skapar svårigheter. När vi lyfter grödan ur ekosystemet. När vi separerar människan från naturen. Ekonomin ifrån dessa två. Skiljer på vi och dem och vilka som har rätt till vad.

Värderas ekonomiska aspekter högre än miljö och människa görs det på bekostnad av dessa. Favoriserar vi delar av helheten kommer andra få ge vika. Om summan är ett spelar det ingen roll hur vi trixar och fixar, vi kan inte få mer än vad vi har. Vi har redan allt man kan ha och vi är alla en del av det. Du, jag, marken och frukten. Fokus måste läggas på samarbete. Delad glädje är dubbel glädje, eller hur? Om vi delar borde vi kunna dubbla helhetsnyttan många gånger om.

Hur lyfter vi helhetsperspektivet? Insikten om att inget existerar skiljt från något annat. Hur drar vi nytta utav den? Hur använder vi kunskapen på bästa sätt? Agroforestry är ett kalasbra exempel där man använder de pusselbitar som finns tillgängliga för varje individ, för att lägga ett så bra pussel som möjligt. Dela de olika lösningarna med varandra, samarbeta och förbättra. Kan vi lägga ihop våra olika pussel? Det kommer att bli dubbelt så stort. Låta delande och spridning forma den helhet vi är en del av. På så sätt kan vi påverka.

Undersöka vad grödan är kapabel till som en del av ekosystemet istället för på egen hand. När den får göra nytta på fler sätt än bara i sig självt. För den kan bidra till så mycket mer om man bara låter den. Med rätt sorts kunskap och rätt sorts omsorg.

Ta hand om varandra, ok?

  • Maja Kling Ek

    Så himla fint skrivet!! Åh <3