Fyra dagar med chicicha och SALM i Kisumu

2012-11-20 Av: i kategorin: Praktikanter 2013

I ett konferensrum sex trappor upp, på takvåningen av det centralt belägna hotellet Great Lake Hotel, har Vi-skogen anordnat en fyra dagars kurs om SALM (Sustainable Agricultural Land use Management) och matsäkerhet i samarbete med Svenska Lantsbruksuniversitet (SLU). Rummet vi sitter i är stort och ljust, ytterväggarna består av enorma glasdörrar som pryds av lika stora gulddekorerade gardiner. Golvet är av svalkande, vita stora kakelplattor och längst fram i rummet surrar en projektor som kämpar i värmen. De stora fönsterna ger en panoramautsikt över hela Kisumu som vackert inramas av höga berg från norr till söder.

Utsikten över Kisumu från takvåningen. (Foto: Anna Lethagen)

På kursen finns personal från samtliga Vi-skogen kontor i Östafrika samt personal från Vi-skogens partnerorganisationer. Tillsammans är vi ca trettio personer från Uganda, Rwanda, Tanzania och Kenya, vi från Sverige. Schemat är späckat med presentationer om allt från hur klimatförändringar, matsäkerhet och SALM hänger samman, till information om multifunktionella jordbruk och ekosystemtjänster. I takt med att solen stiger på himlen och konferensrummets plåttak värmer upp rummet, stiger även stämningen hos deltagarna. Det är många ämnen som skall presenteras och diskuteras. Kursdeltagarna delar med sig av sina erfarenheter och utbyter kunskaper med varandra. Flera av deltagare håller själva i presentationer eller leder övningar, nästan alla har en uppgift. Det finns en ordförande, en tids-underlättare samt en underbar kvinna som fått rollen som mötes-underlättare. En roll som hon tar på högsta allvar. När presentationerna blivit långa och deltagarnas engagemang börjar sina, är hon raskt uppe på fötter och aktiverar alla deltagare i några minuters sång och dans. Hon är fylld med en kraft och energi som sprider sig i rummet och lika snabbt som hon får smeknamnet ”the chicicha-lady” blir hon också hela kursen favoritinslag.

Aktivt deltagande under en av kursens övningar. (Foto: Tamara Jönsson)

Även vi är inkluderade och Tamara är bland de första att presentera. Hon håller i en presentation om internationell klimatpolitik, om vad har gjorts och vart politiken är på väg. Senare under kursen pratar Anna om matsäkerhet, hälsa och kostnäring. Hon belyser vikten av att ha en varierad kost och påpekar de negativa effekterna av socker. Här är socker en lyxvara som människor unnar sig, i mängder. Precis som i Sverige har det ökade sockeranvändandet resulterat i att övervikt blivit ett problem för vissa grupper i samhället. Effekterna av Annas föreläsning var omedelbar; i fikapausen som följer stor sockerskålen nästan orörd, samma skål som tömts vid alla tidigare fikastunder.

Anna pratar matsäkerhet. (Foto: Tamara Jönsson)

När kursens tredjedag kommer ger vi oss ut i fält. Vi ska få möta bönder som praktiskt arbetar med de metoder som vi tillbringat två dagar i ett överhettat konferensrum för att lära oss. Bönderna vi besöker är alla en del av Vi-skogens Kenya Agriculture Carbon Project (KACP). Ett projekt som bygger på att genom tillämpning av hållbart jordbruk, med metoder för markskötsel (skribentens översättning av SALM) och agroforestry, kunna binda koldioxid i marken.

Vi besöker två bondgårdar, en hos Maurice Odhiambo Kwadha och en hos familjen Outoma. Bönderna har småskaliga jordbruk på mindre än en fjärdedels hectar. De berättar alla om de stora förbättringar som skett sedan de börjat använda sig av SALM-metoder som Vi-skogen lär ut.

Maurice Odhiambo Kwadha. (Foto: Anna Lethagen)

Trädplantor på Maurice Odhiambo Kwadhas gård. (Foto: Anna Lethagen)

Maurice största inkomstkälla är hans försäljning av de trädplantor som han driver upp. Sedan han lärt sig hur han kan samla och bevara regnvatten, har han kunnat utöka sin verksamhet. Nu har han en jämn tillgång på vatten till sina odlingar och resultatet är tydligt. Idag kan Maurice skicka alla sina barn till skolan, vilket inte var möjligt för fem år sedan. Metoden han använder för att samla och bevara regnvatten kallas water harvesting och är en av grundpelarna i SALM.

Daniel Outoma Okach och Cynthia Outoma, med dottern Christine Akinyi. (Foto: Anna Lethagen)

Det unga bondeparet Daniel Outoma Okach och Cynthia Outoma, med sin dotter Christine Akinyi, 2 år gammal, har bara varit anslutna till Vi-skogen i tre år. Men även dem vittnar om stora förändringar i sina liv. Gården är placerad i brant sluttning och tidigare har jorderosion varit ett stort problem då den bördiga jorden sköljts bort när de stora regnfallen kommit. Nu har de grävt djupa diken och planterat träd i alléer som håller både jorden på plats och fångar upp samt bevarar stora mängder av vattenmassorna. De varierar även sina grödor och roterar sina skördar, vilket hjälper till att bevarar näringen i marken, gör dem mindre sårbara om en skörd skulle slå fel samt att det minskar risken för angrepp av parasiter och sjukdomar. Metoderna de använder för att bevara bördigheten i jorden är även de grundpelare i SALM.

Ett djupt dike och träd i alléer, håller både jorden på plats och fångar upp samt bevarar stora mängder av vattnenmassorna under de stora regnfallen som annars gör att den bördiga jorden eroderar. (Foto: Annna Lethagen)

Kursens sista dag avslutas i högtidlig anda med tal av professor Ingrid Öborn från SLU och varje deltagare får motta ett diplom för sin aktiva medverkan under kursen. Vi har lärt oss otroligt mycket under veckan och träffat många spännande, drivna och inspirerande människor. När vi för sista gången går ner för de sex trapporna från konferensrummet är det med ett diplom i handen och med viss stolthet i bröstet. Det känns både positivt och spännande att få ta del av den enorma drivkraft som finns i förändringsarbetet.

Glada och stolta praktikanter med var sitt diplom efter fyra intensiva dagar! En liten bit av den fantastiska solnedgången skymtas i högra kanten. (Foto: Caro Mussee)

Kursens alla deltagare. (Foto: Emma Eineskog)

Text: Emma Eineskog
Innehåll: Emma Eineskog, Tamara Jönsson och Anna Lethagen