Frön som spirar

2014-02-19 Av: Louise Johansson i kategorin: Praktikanter 2013, Uganda

 

På väg igen! Denna gång har jag sällskap av chauffören Mahad och Fred, som är frö-ansvarig på Vi-Skogen i Masaka, Uganda. Som frö-ansvarig har Fred ansvaret för en mycket viktig del av Vi-Skogens arbete med bönder i Uganda. Fröna är grundpelaren i hela verksamheten. Det är de som sås i jorden och så småningom blir till träd, som ska hjälpa bönderna att få en bättre vardag. Fred har mycket kunskap och erfarenhet inom området fröer och träd.

Jag sitter i baksätet med blicken vänd bort från färdriktningen. I bakrutan ser jag hur allt, som färdas på vägen, försvinner i det stora röda dammolnet, som jeepen lämnar efter sig. Barn i skoluniform, kvinnor med färgrika kläder och korgar på huvudet, män med cyklar tungt lastade med bananer, getter, motorcyklar och till och med lastbilar äts upp av det stora molnet. Buskar och gräs som växer längs med vägen är inte längre gröna utan roströda av ett tjockt lager med damm. Torkperioden har börjat och den roströda färgen målas över allt och tar sig in överallt.

-       Här var det urskog för ett år sen, utbrister Fred plötsligt.

Jag tittar ut genom sidorutorna. Resterna som finns kvar är sotiga stubbar – upp till en meter höga och i blandade grovlekar. De vittnar om en före detta skog, med träd i alla successionsfaser, precis som det ska vara i en urskog med hög biologisk mångfald. Nu växer det gräs och majs. Majsplantorna är gula och gräset kort, som på en golfgreen. Det ser torrt ut.

Omgivningen ändrar plötsligt karaktär. Vägen dammar inte lika mycket, när vi kör in i skuggan. På båda sidorna av vägen växer en grön ogenomtränglig vägg. En blandning mellan grova lövträd med kronorna trettio meter över marken, lägre yviga träd med grova grenar och orkidéer växandes i klykorna, mörkgröna buskar, långa lianer och krypande klängväxter kantar den skumpiga vägen. Vi åker över en bred bäck, där en bonde har tagit paus med sin boskap för att låta dem dricka.

 -       Så här brukade det vara överallt, inflikar Fred. Förut fanns det sådana vattendrag överallt, men när skogen huggs ner torkar dom ut.

Vi lämnar den lilla oasen och är återigen ute i det röda dammet och stekande solen. Vi fortsätter genom byar, förbi kyrkor och skolor in på små stigar genom betesmarker och majsplantager tills Mahad till slut stannar bilen. Vi får gå på den smala stigen den sista biten ner till bondekooperativet, Kanzira Bivamuntuyo co-operative. Vi ska besöka deras lilla plantskola, som har placerats långt från vägen för att komma så nära en vattenkälla som möjligt.

Nere i dalen, där bäcken rinner fram, hittar vi ett myller av människor. Alla upptagna av olika uppgifter. En lägger gräs på en trädställning och skapar skugga över de små plantorna under. En är på väg bort mot bäcken med två vattenkannor och på marken, i skuggan av ett jackfruit-träd, sitter en grupp kvinnor och fyller jord i små svarta plastkrukor.

 

Sulemon Ndiiba lägger tak över plantorna för att skydda dom mot starka solstrålar och kraftigt regn.

 

Plastkrukor klara för omplantering av groddplantor

 

Kooperativet startade i juni förra året. Bondegruppen hade jobbat ihop i några år och upptäckt styrkan det gav att jobba ihop och sälja sina grödor gemensamt. Från Vi-Skogen har de fått kunskap om träd och deras betydelse för klimat och miljö, men även upptäckt de positiva effekter de kan ge lokalt på deras egna fastigheter i deras egna trädgårdar. Nu vill de satsa på att driva upp skogsplantor i deras egen plantskola.

De vill odla inhemska arter som mahogny, grevillea (silky oak), podocarpus falcatus (east african yellowwood), cordia africana (large-leaved cordia) och prunus africana (red stinkwood), som ger bra brännved och timmer, men också bidrar med positiva effekter till deras övriga lantbruksgrödor. De ger skugga åt grödorna, minskar avdunstningen av vatten och ger tillbaka näring till marken, när löven faller. Motsatt de populära timmerträden eukalyptus och tall, samsas de inhemska träden med grödorna och stärker den biologiska mångfalden, medan eukalyptus och tall utpinar marken och inte lämnar plats åt andra växter.

 

Grevillea plantor i väntan på nästa regnsäsong

 

Stoltheten och engagemanget lyser från alla medlemmar, som är på plats. Jag sitter i skuggan med tre av medlemmarna, för att diskutera svårigheter och utmaningar, när det gäller kedjan från frö till träd. Att anlägga plantskolor verkar förhållandevis enkelt. De behöver inga material eller verktyg, som de inte redan har. Byggmaterial finns på deras egna gårdar och vattenkannor, spadar och hackor har de redan, som de använder i sina trädgårdar och åkrar. Frön får de från Vi-Skogen tillsammans med plastkrukor och kunskap. Det som krävs är hårt arbete, tid och planering.

Flaskhalsen i hela kedjan verkar vara vattnet. Det är viktigt med bra organisering och samarbete för att kompensera för uteblivna regn och uttorkade vattenkällor. De sår oftast i regnsäsongen, men när regnen uteblir  och torkan sätter in ska det vattnas. Varje dag, två gånger om dagen ska det vattnas. Andra dagar ska taken renoveras eller plantorna ska planteras om. Sedan ska ogräs rensas och en ny såbädd ska förberedas. Samtidigt är de alla bönder, som har sina egna trädgårdsland och åkrar att sköta också.

- Vi gör det hela av kärlek till träden, förklarar Florence Samuko, när jag frågar hur de orkar med allt.

 

Florence Samuko

 

Inom kooperativet finns en obändig tro på att de med hjälp av träden kan påverka sin egen situation. Om vi bara planterar träd! Om alla planterar träd! Så kommer regnen att återvända till det normala och svalkande skugga komma återigen att kunna skydda de rinnande vattendragen.

Men utanför plantskolan pågår avskogningen varje dag. Varje dag huggs och bränns urgammal regnskog. Varje dag fäller desperata föräldrar nya träd för att göra träkol, de kan sälja för att kunna köpa mat till sina barn eller för att göra plats åt ny åkermark, där de kan odla mat åt sin familj. Varje dag sväljer det röda dammet fler träd och lämnar sin omgivning roströd.

 

Florence Samuko förbereder en ny såbädd