Fem dagar i Sekiwunga

2012-11-05 Av: i kategorin: Praktikanter 2013

En och en halv timmes bilresa från Masaka ligger distriktet Mpigi där Vi-skogen driver ett av sina projekt i Uganda. Här bor familjen Musisi i byn Sekiwunga. Familjen består av Nuhu, Rhema och deras tio barn. Det är hemma hos dem som vi har fått bo i fem dagar.

Innanför en mörkblå plåtdörr döljer sig familjens hela gård och bostad. Här finns fyra kor, tre getter och 250 höns. Getterna och korna har sina bås mitt på gården som omgärdas av bostadshusen.  Nästan alla barnen har varsitt litet sovrum och i två av rummen tillreds maten. I två huslängor ryms hönorna som förser familjen med ägg och inkomster.

Mamma Rhema i dörröppningen

Familjen har bara arbetat med Vi-skogen i ett och ett halvt år, men det är tydligt att de redan hunnit utveckla sin gård mycket på den korta tiden.

Bakom hönshusen grönskar det från familjens odlingar. Här växer bland annat matbananen matoke, äggplanta, kålhuvuden, lök och bönor.

Barnen Mariam och Nusula utanför familjens hönshus. Bakom hönshuset finns familjens banan- och kålodlingar.

Den näst äldsta dottern Zam visar oss runt bland grödorna.
- Gå inte där, säger hon och pekar på en hög med förmultnade bananblad.
Under bladen finns biogasrester från familjens biogasanläggning som nyligen installerades med Vi-skogens hjälp. Resterna fungerar nu som gödning till odlingarna.

Odlingarna kantas av Kalliandra som både ger foder till gårdens djur och minskar jorderosionen. Dess rötter ser till att jorden inte rinner bort vid kraftiga regn, utan att den istället hålls kvar.

Dottern Zam visar oss runt bland odlingarna.


Nuhu är tydlig med att utvecklingen av gården satte fart efter att de började samarbeta med Vi-skogen. Biogas, vedsparande spisar, möjligheter att låna pengar till barnens utbildningar och ovärderlig rådgivning är några av de möjligheter som getts.

Men det berättar vi mer om senare!

/Evelina Stenström